Czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rada Sołecka

 • 25 września o godzinie 18:30 Sołtys i Rada Sołecka Książenic zapraszają na zebranie wiejskie, którego celem będzie podział funduszu sołeckiego na 2019 rok. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.
  Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór metody wyboru przedsięwzięć do realizacji.
  6. Wybór przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w roku 2019, zakończony uchwałą.
  7. Sprawozdanie z wykorzystania fundusu sołeckiego z 2017 roku.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie zebrania.

  W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie, czyli po upływie 15 minut od stwierdzenia braku kworum i będzie ważne bez względu na ilość mieszkańców na nim obecnych. Do głosowania na zebraniu wiejskim uprawnieni są, zgodnie ze statutem Książenic, stali mieszkańcy sołectwa, którzy figurują w rejestrze wyborców. Jest to o tyle ważne, że w przypadku wątpliwości gmina może zweryfikować uczestników zebrania i unieważnić jego postanowienia, jeśli udział wzięły osoby nieupoważnione. A oznacza to odrzucenie wniosku i brak środków z funduszu w przyszłym roku. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w zebraniu, a nie figuruje w rejestrze wyborców, może to załatwić w grodziskim urzędzie stanu cywilnego. Warto jednak pomyśleć o tym wcześniej, gdyż cała procedura może potrwać kilka dni.

  Szczegóły znajdują się na stronie Sołectwo Książenice.

 • Na stronie Sołectwa Książenice można już znaleźć Sprawozdanie z Zebrania Wiejskiego, które odbyło się  11.09.2017 w Remizie OSP. Podczas Zebrania złożono dwie propozycje podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2018.
  Pierwsza propozycja wypłynęła od Sołtys Aleksandry Jankowskiej oraz Rady Sołeckiej
  1. Zagospodarowanie terenu wokół altany przy OSP: 16.200 zł
  2. Przedsięwzięcie poszerzające usługi świetlicy wiejskiej (materiały, usługi): 5000 zł
  3. Budowa ścianki wspinaczkowej: 17.500 zł
  4. Organizacja spotkania „Przywitanie lata” dla mieszkańców Książenic: 4008,20 zł

  Drugi wniosek złożyli mieszkańcy Książenic – wniosek podpisany przez 60 osób złożyła Pani Jurkowska
  Pani Jurkowska (pełna treść wniosku w sprawozdaniu)
  1.Wyjazd edukacyjno- kulturalny dla dorosłych na Podlasie – dla 45 osób na 2 dni: 12.700 zł
  2. Zakup zjazdu linowego w celu doposażenia OSP Książenice: 11.200 zł
  3. Wyjazd dzieci do Krainy Iluzji (45 dzieci): 5.200 zł
  4. Wyposażenie okolic altany: 13.608,20 zł

  Po dyskusji na temat wniosków odbyło się głosowanie:.
  Za wnioskiem pierwszym (Pani Sołtys i Rady Sołeckiej głosowało: 42 osoby
  Za wnioskiem grupy mieszkańców głosowało: 30 osób
  Nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wniosek Sołtys i Rady Sołeckiej wygrał większością głosów.

  Zadecydowano również, że 521,96 zł zaoszczędzone z Funduszu w 2017 roku zostanie przeznaczone na sprzęt sportowy dla OSP.

  Podczas zebrania głosowano również nad nazwami nowych ulic w Książenicach między Dereniową a Cyprysową. Poprzednio zgłoszone były ulice, które już są w Grodzisku. Pani Sołtys zaproponowała, żeby ulice zamienić na aleje o następujących
  nazwach:
  • Aleja Chabrowa
  • Aleja Konwaliowa
  • Aleja Goździkowa
  • Aleja Rumiankowa
  • Aleja Dzikiej Róży

  Pełne Sprawozdanie można znaleźć na stronie www.ksiazenice.pl

 • Sołtys Książenic p. Aleksandra Jankowska serdecznie zaprasza na przedstawienie teatru lalek Igraszka pt. "Wiślana Opowieść". Teatr będzie pełen żwawej akcji, z mądrym przesłaniem i pięknymi piosenkami.
  Wystąpią:
  - Paweł Kołodziejski
  - Przemysław Śmiech

  Scenariusz i reżyseria:
  Paweł Kołodziejski

  Miejsce:
  Remiza OSP w Książenicach

  Data:
  18 listopada (sobota), godzina 14:00

  Wydarzenie finansowane jest z Funduszu Sołeckiego na rok 2017.