Drukuj

Kolasa Stanisław                                                                                         Książenice dnia 08.11.2014r

Radny Rady Miasta w Grodzisku Maz.

                                                                INFORMACJA

Dotyczy: budowy systemu monitorującego w Osiedlu Książenice.

Pragnę poinformować  Państwa, że w celu poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Książenice planowane są  następujące miejsca lokalizacji kamer:
a) kamera przy szkole Podstawowej w Książenicach,
b) kamera przy rondzie u zbiegu ulic Al. E. Marylskiego i Al. Spacerowej.
c) dwie kamery u zbiegu ul. Al. E. Marylskiego z Koncertową (będzie wybudowany słup oświetleniowy na którym jedna kamera będzie skierowana w kierunku skrzyżowania ul. Koncertowej z ul. Wiolinową, druga skierowana w kierunku ulicy AL. E. Marylskiego i  zjazdu do jednostki). Przyłącze elektryczne tej lampy będzie zasilane ze skrzynki elektrycznej Firmy MTG Agri-Rol.
Pierwsze dwie kamery będą zainstalowane  do połowy listopada, natomiast dwie kamery wymienione w punkcie c, będą zainstalowane do końca listopada ze względu na większy zakres robót.
Dalszy zakres monitorowania wymaga wybudowania oświetlenia, wówczas będzie można zaprojektować miejsca lokalizacji kamer.

                                                                          poważaniem,
                                                                                   Stanisław Kolasa