Czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Tylko do 12 marca można składać wnioski o kontynuację uczęszczania dziecka do przedszkola. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące zasad rekrutacji przez Gminę Grodzisk Mazowiecki na rok 2020/2021.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki (na wyniki rekrutacji nie ma wpływu kolejność zgłoszeń):
- dzieci 3-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014),
-dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Rodzice dzieci urodzonych w 2018 roku,które w dniu 1 września 2020 r. będą miały ukończone 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola, które po zakończeniu rekrutacji dysponować będzie wolnymi miejscami.Wnioski w formie papierowej można składać do Biura Oświaty po15 sierpnia br.

Terminy postępowania rekrutacyjnego można zobaczyć tutaj.

Kryteria rekrutacyjne:
1.Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2. W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria(tzw.kryteria ustawowe):
1) wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
2) niepełnosprawność dziecka;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Więcej informacji dotyczących kryteriów, zasad i terminów znajduje się tutaj.