Rok szkolny w Książenicach rozpoczynamy dobrymi wiadomościami! Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach otrzymała grant  w wysokości 4000zł z programu Banku BZWBK na realizację projektu "My i nasze drzewa".

W ramach projektu „My i nasze drzewa” Fundacja planuje obsadzenie ulic drzewami odpowiednimi do ich nazw. Zostaną również ogłoszone konkursy -  literacki i fotograficzny dla uczniów na temat drzew. Powstanie interaktywna mapę naszej okolicy z okazami drzew i innych okazów przyrodniczych, a w oparciu o nią zostaną opracowane ciekawe trasy rowerowe po naszej okolicy. Dzięki temu projekt przysłuży się nie tylko uczniom szkoły ale i całej lokalnej społeczności. Projekt przewiduje również organizację integracyjnej zimowej rodzinnej wyprawy obserwacyjnej do lasu, letniego rajdu rowerowego  i inne atrakcje.

Fundacja ma możliwość pozyskania dodatkowych środków na ten projekt dzięki głosowaniu internautów. Głosować można do 6 września  na stronie  http://www.bzwbk.pl/informacje-o-ban…/granty/glosowanie.html