Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

28 maja w Samorządowej Szkole Podstawowej w Książenicach odbyło się spotkanie z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego Grzegorzem Benedykciński.  Podczas spotkania poruszane były głównie trzy kwestie- ustawa śmieciowa, komunikacja, organizacja szkoły w roku 2013/2014.

Ustawa  śmieciowa
       Pierwszym tematem, który wzbudził dużo emocji  były zmiany wynikające z ustawy śmieciowej. W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca bieżącego roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Gminy zostały zobligowane do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych do 15 maja powinni złożyć deklarację dotyczące wysokości opłat. Przez ponad godzinę Burmistrz odpowiadał na pytania związane z nowymi rozwiązaniami.

Kwestie komunikacji
      Burmistrz Grzegorz Benedykciński poinformował, że planowane terminy zakończenia prac związanych z wiaduktem nie uległy zmianie – jego otwarcie jest planowane na marzec 2014r. Niestety nie jest planowane otwarcie innych objazdów niż istniejące – przez ul. Bałtycką lub przez Milanówek.
      Podczas spotkania burmistrz przekazał dwie informacje ważne dla mieszkańców Książenic. Pierwszą jest planowane wyremontowanie w tym roku ulicy Źródlanej  - przedłużenie al. Marylskiego prowadzące do  Radoń.  Ulicą tą będą poprowadzone autobusy.
     Burmistrz poinformował również, że planowane jest wykonanie ścieżki rowerowej z Grodziska do Marynina. Na tą inwestycję przekazano 600 tys. zł. Prace mają rozpocząć się w tym roku, zostaną zakończone w 2014r.

Kwestie organizacji roku szkolnego 2013/2014 w Książenicach
      Kolejnym tematem wzbudzającym dużo emocji było przeniesienie w roku szkolnym 2013/2014 uczniów ze szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim do książenickiej szkoły. Jest to związane z remontem przeprowadzanym w grodziskiej placówce.
      Burmistrz zapewnił, że pomimo konieczności wprowadzenia systemu zmianowego dzieci nie będą kończyły zajęć później niż o godzinie 15.00. Przydzielone zostały również dwa dodatkowe etaty na świetlicy – w sumie dziećmi będą się opiekowały 4 panie. Aby zwiększyć ilość sal lekcyjnych punkt przedszkolny zostanie przeniesiony z budynku szkoły. Na jego potrzeby mają być wynajęte sale w jednym z  okolicznych przedszkoli.

    Niestety w najbliższym czasie nie jest planowane wybudowanie ulicy Przyjaciół, która odciążyłaby al. Marylskiego.  Możliwe jest jedynie utworzenie zatoczek gdzie będą stawały autobusy dowożące dzieci z Grodziska. Oznacza to znaczne natężenie ruchu w al. Marylskiego od września.

Spotkanie trwało w sumie ponad 2 godziny i zakończyło się po godzinie 22.00.