Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Stanisław Kolasa - Radny Rady Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki 2010- 2014 r.
Magister inżynier, absolwent Politechniki Poznańskiej. Obecnie nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. Bezpartyjny działacz samorządowy.
Od 2008 do 2012 roku członek Zarządu Rady Osiedla "Książenice". Jako radny będę w dalszym ciągu pracował
na rzecz rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacji na terenach wiejskich, nad budową dróg i oświetlenia oraz rozbudową sieci gazowych

Sprawozdanie z dotychczasowych działań oraz program wyborczy:
(czytelny po powiększeniu do pełnych rozmiarów w prawym górnym rogu. Dodatkowo jego treść zamieszczamy poniżej.)


Sprawozdanie z realizacji zadań na rzecz, których pracowałem  w VI kadencji (2010-2014)  jako radny Rady Miasta i Gminy w Grodzisku Mazowieckim.
1.   Współpraca z Radą Sołecką, Radą Osiedla,Fundacją Miasto-Ogród w Książenicach,  Radą Miasta i Urzędem Miasta w Grodzisku Maz.  w opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości    Książenice na lata 2011-2018.
2.   Budowa Szkoły Podstawowej  w Książenicach oraz boisk sportowych  i placu zabaw przy szkole.
4.   Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk- Siestrzeń.
5.  Budowa dróg w Książenicach:

  • Al. Spacerowej etap I, Al. Brzozowej   i Al. Sosnowej,
  • budowa chodnika w ul. Al. Marylskiego  w kierunku wsi Radonie,
  • utwardzenie i oświetlenie dojazdu do  Przychodni Zdrowia w Książenicach.

6.  Wykonanie oświetlenia ulic w Książenicach:

  • Al. Brzozowej, Al. Sosnowej, Al. Dębowej,  Al. Jabłoniowej i Al. Owocowej,
  • wykonanie projektu oświetlenia  Al. Spacerowej.

7.  Rozbudowa sieci wod-kan. w Książenicach:

  •  wykonanie wodociągu  w ul. Al. Modrzewiowej i Al. Jodłowej,
  • wykonanie projektu na budowę kanalizacji  w etapach II, III i IV Osiedla Książenice.

8.  Praca na rzecz Przebudowy Dróg Lokalnych  „Modernizacja drogi gminnej – ul. Źródlana”.
9. Budowa dróg we wsi Marynin w ulicach Leśnej Polanki, Gwiezdnej i Zielonej Żabki.
10.  Pomoc mieszkańcom wynikająca  z bieżących potrzeb.
11. Współorganizacja wielu imprez społeczno-kulturalnych. (Biegam, bo lubię w Książenicach, Szlachetna paczka, Imprezy karnawałowe, spotkania świąteczne, Piknik Książenicki).

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Książenic,  Marynina i Urszulina za wsparcie m o i c h  d z i a ł a ń  w  r e a l i z a c j i  t y c h  z a d a ń .   

Szanowni  Mieszkańcy Książenic, Marynina i Urszulina
W najbliższych wyborach samorządowych zdecydowałem się ponownie kandydować  na Radnego Rady Miasta  i Gminy w Grodzisku Maz. Jestem kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców „Ziemia Grodziska”  Okręg wyborczy nr 21, poz. 3 (Książenice, Marynin, Urszulin). W przyszłości chciałbym dokończyć realizację rozpoczętych projektów oraz rozpocząć realizację nowych zadań.
Projekty na rzecz których chcę w przyszłości pracować to:


1. dokończenie budowy ul. Al. Spacerowa w Książenicach,
2.  wykonanie oświetlenia w Al. Spacerowej w Książenicach  (ogłoszony przetarg),
3.  wykonanie kanalizacji sanitarnej na etapach II, III i IV Osiedla w Książenicach,
4.  wprowadzenie do planu ZWiK na lata 2016-2020 projektowania i budowy kanalizacji we wsi Książenice (ul. Al. Dębowa, Al. Sadowa, Al. Brzozowa, Al. Sosnowa i Mazowiecka),
5.  wykonanie oświetlenia na etapach III i IV Osiedla w Książenicach,
6.  budowa drogi w ul. Przyjaciół w Książenicach obwodnica szkoły),
7.  budowa drogi w ul. Al. Sadowa i Al. Olszowa w Książenicach,
8.  wykonanie oświetlenia przy ul. Al. Owocowa (częściowo wykonane) i Al. Olszowa w Książenicach,
9.  budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ulicach  Al. Dębowa, Al. Jabłoniowa i Szafranowa,
10.  wykonanie chodnika z kostki w ul. Al. Lipowa oraz jezdni w miejsce płyt betonowych,
11.  zagospodarowanie terenu przy OSP w Książenicach i regulacja rzeki Rokitnicy,
12  pomoc mieszkańcom ul. Al. Olszowa w staraniach o przebudowę linii energetycznej przez Zakład Energetyczny w Pruszkowie,
13.  wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Mazowieckiej w Maryninie,
14.  wykonanie oświetlenia ulic bocznych od ul. Mazowieckiej w Maryninie,
15. wykonanie kanalizacji sanitarnej w Maryninie,
16. wykonanie chodnika łączącego Książenice z Urszulinem,
17. poprawa dróg i budowa oświetlenia w Urszulinie.

Radny Miasta i Gminy w Grodzisku Maz.
 Stanisław Kolasa