15.12.2015r. radny Stanisław Kolasa złożył interpelację do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w sprawie budowy nowego przystanku autobusowego na ul. Mazowieckiej przy przychodni oraz utwardzenia ul. Polskich Kwiatów.
Stanisław Kolasa                                                                      Książenice, dnia 15.12.2015r.
Radny Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.
Al. Spacerowa 42 B
05-825 Książenice                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Maz.
                                                                 Pan Grzegorz Benedykciński                                                       INTERPELACJA


dotyczy: budowy przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 1503, oraz  utwardzenia drogi gminnej ul. Polskich Kwiatów przy Przychodni Specjalistycznej ul. Mazowiecka 136A w Książenicach.Wnioskuję, o budowę przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 1503 w Książenicach ul. Mazowiecka 136A oraz remont odcinka drogi około 200 metrów mb ulicy Polskich Kwiatów, która jest dojazdem do przychodni.
Inwestycja ta jest potrzebna pacjentom którzy korzystają z komunikacji autobusowej. Pacjentami tej przychodni są mieszkańcy Książenic, Marynina, Kad, Opyp i Grodziska Mazowieckiego.
Lekarze specjaliści przenieśli się z innych przychodni do Książenic, a wraz z nimi ich pacjenci. Pacjentami są ludzie starsi, schorowani, matki z dziećmi i inwalidzi. Pragnę nadmienić, że  skrzyżowanie dróg u zbiegu ulic Mazowieckiej, Parkowej i Sadowej jest  również niebezpieczne i wymaga rozwiązania komunikacyjnego. W tej sprawie miałem wiele interwencji pacjentów i mediów, które zajęły się tą sprawą.
Proszę o jak najszybsze rozwiązanie problemów pacjentów Przychodni w Książenicach.


                                                                                                    Z poważaniem
                                                                                                    Stanisław Kolasa

W załączeniu:
Pismo z podpisami pacjentów