Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Pełnomocnicy notarialni mieszkańców Al. Spacerowej 18 czerwca wystosowali do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego pismo dotyczące remontu ulicy. Poniżej prezentujemy jego treść i skan dokumentu:

Stanisław  Kolasa                                                               Książenice dn.18.czerwca 2012r.
i
Witold  Jabłonka
 Książenice  Al. Spacerowa 42 b                                                               
                                                                                     Pan Grzegorz Benedykciński

                                                                                   
                                                                                    Burmistrz   Grodziska Mazowieckiego

Dot. remontu al. Spacerowej

Jako  pełnomocnicy    notarialni  ponad 100 byłych współwłaścicieli drogi  Al. Spacerowa w Książenicach  przekazanej nieodpłatnie Gminie w 2010 roku zwracamy się do Pana Burmistrza z prośbą o wykonanie w bieżącym roku remontu-modernizacji tej drogi wg wcześniejszych  deklaracji i ustaleń – począwszy od września 2008 roku.
Zadanie to było ujęte w budżecie gminy w 2011 roku i nie zostało wykonane i nie rozpoczęte.
Zaznaczamy ,że projekt budowlany tej drogi otrzymany przez Radę  Osiedla od Agri-rol, został przekazany do   odpowiedniego wydziału przed formalnym aktem notarialnym.
Być może projekt ten wymaga tylko aktualizacji  i dostosowania do wielkości nakładów.
Były poważne zagrożenia , że zadanie to mogło  nie znależć  się w bieżącym budżecie ,ale  uwzględnił Pan naszą wolę zaangażowania i polecił  ująć w tegorocznym budżecie- dziękujemy.
Na zebraniu wiejskim w marcu br. potwierdził Pan ,że z uwagi na pełne uzbrojenie w media i stan przygotowań – remont tej drogi jest możliwy , a konkrety poda Pan w czerwcu.
Interesuje nas mieszkańców zakres prac możliwy do wykonania na ten rok.
W piśmie znak OIT.0717-91/11 z dn. 04.02.2011r. skierowanym jeszcze do Rady Osiedla podano ,że możliwy zakres inwestycji zostanie ustalony do końca pierwszego półrocza 2011 roku  i  do dziś nie wiemy co zostało ustalone. Wydział inwestycji  informuje ,że nie zlecono wykonania projektu....Z kolei  w piśmie znak SR.033.2.2012 z dn. 19.01.2012 r. zawarta jest informacja , że  ujęte w planie zadanie  dot. tej drogi   z działu budżetu budowa z uzbrojeniem będzie  realizowane z zachowaniem procedur przyjętych w Urzędzie.
My nadal nie znamy  zakresu i terminu  w jakim będzie realizowany remont tej drogi.
Panie Burmistrzu w czasie dość długiego , bardzo trudnego  i bardzo skomplikowanego procesu przekazywania drogi  gminie , składaliśmy deklaracje  zgodne z ustaleniami z  Panem.  Dzisiaj mieszkańcy  pytają nas  co z remontem  naszej byłej drogi ? Stąd  nasze wystąpienie .
Panie Burmistrzu w naszej części osiedla dotyczącej tej drogi mieszka ponad 100 osób w tym ponad 30 dzieci. Lada dzień dzieci naszych mieszkańców pójdą do nowej szkoły i nowego przedszkola .Tak te dzieci  pójdą pieszo ,bo obiekty te  łącznie z budowanym kościołem są w naszej części osiedla , ale czy droga dla tych dzieciaków będzie bezpieczna.?
W obecnym stanie będą szły w kurzu lub błocie , bez oświetlenia i oznakowania , a ruch pojazdów w osiedlu jest coraz większy
Wieś Książenice to ciągła perspektywa rozwoju  i  chyba nie nadużyjemy hasła Gminy , w skład której wchodzi że  : „tu przyszłość jest dziś „
Przekazując Panu ten list  liczymy , ze sprawę uda się załatwić przynajmniej w podstawowym zakresie .
Oczekujemy ,że odpowiedz Pana zadowoli zaniepokojonych mieszkańców.
Stanisław Kolasa jako Radny Miejski  ma skutecznie współdziałać z Gminą i bieżąco informować mieszkańców w tej sprawie.