Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Komunikat z zebrania mieszkańców Osiedla Książenice w dniu.14.01.2012r.

Uczestnicy zebrania wysłuchali informacji Rady Osiedla  o działalności w latach 2008 – 2011 r. oceniając  pozytywnie przedstawione dotychczas działania na rzecz poprawy  infrastruktury w osiedlu i warunków  zamieszkiwania.
Zebrani wyrazili podziękowanie za społeczne zaangażowanie Rady Osiedla. Po  podsumowaniu działań Rady jej dotychczasowy przewodniczący poinformował zebranych, że członkowie Rady składają rezygnację z dalszej pracy w Radzie Osiedla.
Wszyscy zebrani wyrazili niezadowolenie z decyzji członków Rady dotyczącej ich rezygnacji i prosili o jej wycofanie  lub odsunięcie w czasie np. o 3 miesiące.
Członkowie Rady podtrzymali złożoną rezygnację.
Pan Stanisław Kolasa jako Radny i członek Rady Sołeckiej zapewnił zebranych  mieszkańców, że pozostanie nadal mocno zaangażowany w sprawy osiedla.

Uwzględniając powyższe i fakt małej liczby obecnych na zebraniu  postanowiono:

1.    nie dokonywać wyborów uzupełniających  do Rady Osiedla.
2.    uznano, że istnieje uzasadniona konieczność powołania organizacji, która     
będzie zajmować się sprawami rozwijającego się Osiedla
3.    przygotować i zorganizować następne zebranie mieszkańców Osiedla w miesiącu marcu br., na którym będzie podjęta próba powołania takiej organizacji i określenia jej zadań.
4.    Inicjatorem nowego zebrania powinna być grupa inicjatywna złożona z mieszkańców osiedla chętnych do pracy społecznej w tej organizacji.
Grupę tę wesprze Radny Pan Stanisław Kolasa.

Liczymy na pomoc i aktywność tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie brali udziału w zebraniu, a  sprawy Osiedla nie są im obojętne.


Mieszkańcy Osiedla obecni na zebraniu.