Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Komunikacja

Otwarcie wiaduktu w Grodzisku Mazowieckim planowane jest na połowę stycznia.
Do wykonania zostały jeszcze schody, które prawdopodobnie zostaną ukończone w grudniu. To konieczne aby uzyskać pozwolenie na częściowe użytkowanie wiaduktu. Następnie po dopełnieniu formalności - kontroli obiektu przez nadzór budowlany, będzie można otworzyć wiadukt. Szacuje się że na dziś realnym terminem jest połowa stycznia 2014 r.

Rozpoczęły się przygotowania pod budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej od rejonu węzła „Opacz” do węzła „Paszków”. 

W obrębie budowy wykarczowano drzewa i rozebrano budynki przy Trasie Katowickie. Za budowę odpowiada firma Strabag. Jest to pierwszy etap budowy obwodnicy Raszyna - trasy Salomea -  Wolica.  Drugi etap to przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu trasy można znaleźć na stronie: http://www.s8-opacz-paszkow.pl/

GDDKIA zapowiedziała że na przełomie 2013 i 2014 roku  mogą zostać rozpisane przetargi na dostosowanie kolejnych odcinków autostrad  A1 i A2 do pobierania opłat. Oznacza to, że prawdopodobnie za przejazd nimi zapłacimy dopiero w 2016 r. Przewiduje się opłaty w wysokości 10gr za 1km.

Ustawienie bramek na autostradach uniemożliwiał już dwa razy bojkot przetargów GDDKiA przez koncerny paliwowe Orlen, Lotos, BP, Shell i Statoil. Protestowały przeciwko wyśrubowanym warunkom umów, które nie gwarantowały zwrotu z inwestycji w ciągu 18 lat (na taki okres miały być zawierane umowy). A bramek na autostradach nie można uruchomić, dopóki wzdłuż trasy nie ma stacji paliw i miejsc parkingowych.
Za: Gazeta PrawnaGmina Grodzisk Mazowiecki  ogłosiła przetarg na przebudowę al. Spacerowej na Osiedlu Książenice. Obecna nawierzchnia i krawężniki zostaną rozebrane, a na jej miejsce zostanie wybudowana nowa z kostki brukowej oraz chodnik. Prace obejmą 638m al. Spacerowej od ronda przy al. Marylskiego aż do lasu.  Prace mają zostać ukończone 14 lipca 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu oraz plany projektowe można znaleźć tu: http://www.bip.grodzisk.pl/?id=1876

Trwa modernizacja ul. Źródlanej stanowiącej przedłużenie al. Marylskiego, łączącej drogi powiatowe nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Katowice.
Inwestycja jest niezwykle ważna dla mieszkańców Gminy, gdyż jest to droga łącząca wieś Radonie i Książenice, dla mieszkańców południowej części Gminy będąca wygodnym dojazdem do trasy katowickiej. Ponadto,  wnioskowany o dofinansowanie odcinek usprawni komunikacje oraz zapewni lepszy dostęp do nowo wybudowanej nowoczesnej  Szkoły Podstawowej w miejscowości  Książenice.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  •     Przebudowę jezdni na odcinku o łącznej długości około 636 metrów,
  •     Przebudowę chodnika, budowa zjazdów do posesji,
  •     Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o długości około
  •     30 metrów, przebudowa sieci wodociągowej na odcinku około 40 metrów oraz przebudowę sieci teletechnicznej na odcinku około 100 metrów.

Dofinansowanie z budżetu państwa  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2013 roku wynosi 330 193,00 zł brutto, Gmina na realizacje zadania przeznaczyła kwotę w wysokości 270 193,25 zł brutto wkładu własnego, oraz  środków  partnerów zadania o łącznej kwocie 60 000,00 zł brutto. Partnerami  gminy w realizacji inwestycji są Powiat Grodziski oraz Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.

Zgodnie z ustaleniami prace modernizacyjne mają się zakończyć 30 września.


Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że w dniu 21 czerwca 2013 r. zostało ogłoszone przez gminę Grodzisk Mazowiecki zamówienie na:
Wykonanie nawierzchni Alei Sosnowej w Książenicach z zastosowaniem destruktu asfaltowego.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca, firma EFEKT Sp. z o.o., za kwotę 416 970 PLN.


Termin wykonania inwestycji 30 wrzesień 2013 r.


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński
Radny Rady Miejskiej Stanisław Kolasa

Trwają prace nad budową ścieżki rowerowej pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Książenicami.
Obecnie realizowany jest odcinek na terenie Opyp. Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego podczas spotkania z 28 maja w książenickiej szkole ścieżka rowerowa ma być gotowa w 2014 roku. W tym roku na ten cel przeznaczono 600tys. zł.