Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

26 września Rada Miasta w drodze uchwały upoważniła Burmistrza Grodziska Mazowieckiego do zawarcia porozumień w celu realizacji projektu modernizacji ulicy Źródlanej.Pełen tekst poniżej (źródło: BIP)

UCHWAŁA NR 399/2012

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie partnerstw dotyczących realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013 rok projektu pn.: „Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródlana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Katowice”.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta upoważnia Burmistrza Grodziska Mazowieckiego do zawarcia porozumień

i współdziałania w ramach partnerstw z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, spółdzielniami, oraz z podmiotami gospodarczymi, dotyczących realizacji projektu pn. „Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródlana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Katowice” przeznaczonego do współfinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013 rok

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska