Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

4.02 Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołeckich. W Książenicach zagłosujemy w dniu 13.05 (środa) o godzinie 19.00. Wybory w Opypach odbędą się 21 maja godzina 18.00, w Maryninie 11 maja godzina 18.00, w Radoniach 25 maja godzina 18.00, w Urszulinie - 19 maja godzina 18.00.

Podczas zebrania miejskiego mogą głosować wszyscy stali mieszkańcy sołectwa, którzy figurują w rejestrze wyborców.

Na stanowisko Sołtysa i Radnego może kandydować każdy kto ukończył 18 lat i zamieszkuje na terenie sołectwa, figurujący w rejestrze wyborców (z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych i pozbawionych praw publicznych i wyborczych przez sąd). Kandydaci na stanowisko Sołtysa i do Rady Sołeckiej powinni zgłosić swoją kandydaturę powołanej przez Gminę Komisji Wyborczej nie później niż 20 dni przed dniem wyborów, do godziny 15.00.

W zgłoszeniu należy umieścić: imię i nazwisko, wiek, PESEL oraz poparcie minimum 3% osób wyborców (kandydaci na sołtysa), lub 1% (kandydaci ro rady) jednak nie mniej niż 10 osób,

Dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców, co potwierdza się przez sporządzenie listy obecności na początku zebrania. Jeśli w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, wybory w nowym terminie mogą bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Nowe zebranie może zostać wyznaczone już kwadrans po po terminie pierwszego zebrania.