Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Projekt lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Grodzisk Mazowiecki dot. wsi Książenice na lata 2015-2020

Zespół ds. Rewitalizacji wyodrębnił obiekty i tereny będące w Zarządzie gminy lub należące do osób prywatnych, dla których niezbędne jest podjęcie działań rewitalizacyjnych. W konsultacjach wzięli udział:
a.    Firma MTG Agri-Rol Książenice,
b.    Fundacja Miasto-Ogród Książenice,
c.    Rada Sołecka wsi Książenice,
d.    Grupa nieformalna Przystanek Książenice (mieszkańcy),
e.    Fundacja Przyjaciele Szkoły,
f.    Radny Rady Miasta Stanisław Kolasa,
g.    OSP Książenice.
W wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w trakcie opracowywania programu w ramach uzupełniających przedsięwzięć zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki przyjęty Uchwałą nr 99/2011 Rady Miejskiej z dn. 27.04.2011r. podjęto następujące działania:
1.    Rewitalizacja rzeki Rokitnicy i jej otoczenia na odcinku ul. Aleja Lipowa (od ul. Mazowieckiej do ul. Parkowej):
a.    prace ziemne na terenie (regulacja i czyszczenie rzeki, faszynowanie),
b.    mała architektura (ławki, kosze stojaki na rowery),
c.    ścieżki spacerowe,
d.    plac zabaw,
e.    zagospodarowanie działki 11/1 obręb 20 Książenice PGR, której właścicielem jest Spółka Agencja Handlowo-Usługowa „Targowiska Hale” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2.    Rewitalizacja terenu przy OSP w Książenicach:
a.    budowa boiska do piłki nożnej wraz z pomieszczeniami socjalnymi,
b.    budowa altany drewnianej – miejsca na spotkania mieszkańców w okresie letnim (częściowo finansowanej z funduszu sołeckiego),
c.    dokończenie rewitalizacji zbiornika wodnego przy OSP,
d.    budowa siłowni zewnętrznej na terenie OSP Książenice.
3.    Budowa ścieżki rowerowej i dokończenie budowy oświetlenia na odcinku Książenice-Urszulin.
4.    Budowa ronda u zbiegu ulic Mazowieckiej, Alei Lipowej i Alei Marylskiego w Książenicach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i pojazdów, a przede wszystkim dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Książenicach.
5.    Rewitalizacja otoczenia rzeki Rokicianki u zbiegu ulic Źródlanej w Radoniach i Marylskiego w Książenicach:
a.    dokończenie budowy ulicy Aleja Marylskiego w celu uruchomienia ruchu okrężnego komunikacji miejskiej Grodzisk Mazowiecki – Szczęsne – Radonie – Książenice - Opypy – Grodzisk Mazowiecki,
b.    utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenach zielonych w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Grójec.
6.    Modernizacja dróg w Książenicach w szczególności ulicy Alei Olszowej i Alei Sadowej.
7.    Połączenie komunikacyjne ulicy Cichociemnych z ulicą Mazowiecką na wysokości ulicy Sosnowej w celu poprawy komunikacji na terenie Osiedla Książenice(odcinek ok. 500mb.)
8.    Zagospodarowanie centrum miejscowości – budowa bulwaru spacerowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na terenie Osiedla Książenice.

                                                                                                               Stanisław Kolasa