Czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Informacja z pracy samorządowej Radnego Kolasy w 2016 r.
1. Wybudowano ul. Przyjaciół, która rozwiązała problemy komunikacyjne wokół szkoły oraz poprawiła bezpieczeństwo dzieci i społeczności szkolnej.
2. Wybudowano kanalizację burzową odprowadzającą wody gruntowe wokół szkoły.
3. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ul. Olszowej w Książenicach za cenę 103 tyś. Zadanie budowy drogi ujęte w budżecie na 2017r.
4. Budowa drogi w Al. Sadowej w Książenicach ujęta została w budżecie gminy na 2017r.
5. Do chwili wybudowania drogi w ul. Al. Olszowej i Al. Sadowej drogi będą doraźnie remontowane przez ZGK.
6. Przetarg na projektowanie oświetlenia w ul. Owocowej, Wiolinowej, Muzycznej w Książenicach będzie ogłoszony w marcu 2017r.
7. W grudniu 2015r. złożyłem interpelacja w sprawie budowy przystanku dla wysiadających jadących od Grodziska przy Przychodni Zdrowia w Książenicach i budowy odcinka drogi w ul. Polskich Kwiatów.
a) droga w ul. Polskich Kwiatów będzie wykonana w 2017r.
b) budowa przystanku dla wysiadających jadących od Grodziska- są trudności techniczne ze względu na brak możliwości pozyskania gruntu pod budowę. Sprawą zajmuje się Starostwo Powiatowe.
8. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu w Al. Marylskiego (na odcinku płyt) znakami D42 oraz w Al. Sosnowej i Brzozowej znakami D42 i D43 w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu zamieszkiwania. Znaki D42 są już zamontowane. Zlecenie na montaż znaków D43 (ograniczające tonaż) jest w ZGK będzie wykonane. Będzie wykonany odcinek drogi przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Sosnowej, zlecenie jest w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
9. Na prośbę mieszkańców pomalowane zostały progi zwalniające w Al. Marylskiego na odcinku od ronda przy warzywniaku do płyt w kierunku Radoni. Zostały odnowione znaki poziome na jezdni.
10. W latach 2017-2018 planowane jest dokończenie budowy Al. Marylskiego i połączenie z ul. Źródlaną w Radoniach. Projekt jest w opracowaniu.
11. Przyjęto uchwałę RM z dnia 30.11.2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2022”
a) projektowanie sieci kanalizacyjnej na osiedlu w Książenicach z podziałem na zadania,
b) projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w celu zasilania terenów sportowych Legii w Urszulinie oraz w Al. Olszowej w Książenicach,
c) projektowanie i budowa sieci wodociągowej zasilania terenów sportowych Legii w Urszulinie oraz Al. Olszowej i ul. Świerkowej,
d) projektowanie i budowa wodociągu tranzytowego z Czarnego Lasu do Książenic
Uchwała w wersji elektronicznej w formie pdf dostępna jest w www.bip.grodzisk.pl w zakładce Rada Miejska-Sesje Rady Miejskiej- Porządek obrad VII kadencja.
12. Złożyłem interpelację w dniu 26.10.2016r. w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1503 w Książenicach u zbiegu ulic Mazowieckiej, Sadowej i Parkowej, o czym Państwa wcześniej informowałem. Z informacji otrzymanej od Pana Burmistrza i Starosty, Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadził analizę pod kontem poprawy bezpieczeństwa, na podstawie której podjął działania polegające na poprawie widoczności (wyjazd z ulicy Al. Sadowej). Zadanie ma zostać zrealizowane poprzez pozyskanie gruntów i utworzenie tzw. większego trójkąta widoczności. Sprawa jest zaawansowana.
13. Złożyłem pismo do Starosty Grodziskiego 16.08.2016r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej i wykonania przejścia dla pieszych w Książenicach przy rondzie u zbiegu ulic Mazowieckiej, Olszowej i Owocowej. Właściciel działki nr 158 wyraził wolę odsprzedania części działki pod budowę ścieżki rowerowej.
14. Budynek starej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazowieckiej będzie przystosowany po remoncie do czasowego zamieszkiwania samotnych matek z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.
15. Budowa ścieżki rowerowej w Maryninie jest zrealizowana (pozostało ułożenie kilkudziesięciu mb kostki).
16. Na Osiedlu w Książenicach zostały zamontowane 2 tablice ogłoszeń (przy ul. Marylskiego).
17. W grudniu 2016r. Rada Miasta podjęła Uchwałę o przyjęciu ul. Koncertowej do zasobów gminy (wolę przekazania wyrazili mieszkańcy podpisami).

Stanisław Kolasa