Czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Na stronie Sołectwa Książenice można już znaleźć Sprawozdanie z Zebrania Wiejskiego, które odbyło się  11.09.2017 w Remizie OSP. Podczas Zebrania złożono dwie propozycje podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2018.
Pierwsza propozycja wypłynęła od Sołtys Aleksandry Jankowskiej oraz Rady Sołeckiej
1. Zagospodarowanie terenu wokół altany przy OSP: 16.200 zł
2. Przedsięwzięcie poszerzające usługi świetlicy wiejskiej (materiały, usługi): 5000 zł
3. Budowa ścianki wspinaczkowej: 17.500 zł
4. Organizacja spotkania „Przywitanie lata” dla mieszkańców Książenic: 4008,20 zł

Drugi wniosek złożyli mieszkańcy Książenic – wniosek podpisany przez 60 osób złożyła Pani Jurkowska
Pani Jurkowska (pełna treść wniosku w sprawozdaniu)
1.Wyjazd edukacyjno- kulturalny dla dorosłych na Podlasie – dla 45 osób na 2 dni: 12.700 zł
2. Zakup zjazdu linowego w celu doposażenia OSP Książenice: 11.200 zł
3. Wyjazd dzieci do Krainy Iluzji (45 dzieci): 5.200 zł
4. Wyposażenie okolic altany: 13.608,20 zł

Po dyskusji na temat wniosków odbyło się głosowanie:.
Za wnioskiem pierwszym (Pani Sołtys i Rady Sołeckiej głosowało: 42 osoby
Za wnioskiem grupy mieszkańców głosowało: 30 osób
Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniosek Sołtys i Rady Sołeckiej wygrał większością głosów.

Zadecydowano również, że 521,96 zł zaoszczędzone z Funduszu w 2017 roku zostanie przeznaczone na sprzęt sportowy dla OSP.

Podczas zebrania głosowano również nad nazwami nowych ulic w Książenicach między Dereniową a Cyprysową. Poprzednio zgłoszone były ulice, które już są w Grodzisku. Pani Sołtys zaproponowała, żeby ulice zamienić na aleje o następujących
nazwach:
• Aleja Chabrowa
• Aleja Konwaliowa
• Aleja Goździkowa
• Aleja Rumiankowa
• Aleja Dzikiej Róży

Pełne Sprawozdanie można znaleźć na stronie www.ksiazenice.pl