Czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

12.02 otrzymaliśmy od p. Stanisława Kolasy informację dotyczącą realizowanych prac inwestycyjnych w 2018 roku na Osiedlu Książenice, a także w całych Książenicach.

Na Osiedlu Książenice:
1. W czerwcu 2017 r. został ogłoszony przetarg na projektowanie oświetlenia w ulicy Muzycznej i Wiolinowej oraz łączników (ul. Sonaty, Etiudy i Sopranowej). Po opracowaniu projektu będzie możliwe ogłoszenie przetargu na wykonanie oświetlenia (prawdopodobnie w II półroczu 2018 r.).
2. W 2018 rozpocznie się projektowanie oświetlenia w ulicy Koncertowej, Serenady, Batuty i Gitarowej.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Książenicach będzie przebiegała z podziałem na mniejsze etapy (szczegóły we wcześniejszym piśmie).
4. Budowa ulicy Marylskiego - podzielona na etapy. Ze względu na budowę kanalizacji w ul. Marylskiego na odcinku około 500mb w pierwszej kolejności będzie wybudowany odcinek łączący Książenice z Radoniami (przejście przez las) - od ulicy Koncertowej do Źródlanej.
5. Budowa drogi w ul. Koncertowej przekazanej gminie w grudniu 2016 r. będzie wykonana przez spółkę Agri - Rol S.A. zgodnie z zasadami współpracy przy realizacji inwestycji drogowych przy udziale gminy oraz podmiotu zewnętrznego. Realizacja tego zadania będzie możliwa po wykonaniu kanalizacji w tej ulicy.
6. Przejęcie do zasobów gminy drogi przy ulicy Cichociemnych zostanie przedstawione Radnym podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Celem przejęcia jest połączenie komunikacyjne osiedla z ulicą Mazowiecką, przyczyni się to do bezpieczeństwa i lepszego komfortu zamieszkiwania.
7. Drogi i oświetlenie w pozostałych ulicach będą wybudowane po wykonaniu kanalizacji i przejęciu dróg do zasobów gminy po uprzedniej pozytywnej decyzji Rady Miejskiej. Przewidywany termin realizacji w 2019 r.
8. Wykonane będzie łącze internetowe na potrzeby przesyłowe danych wsi Książenice. Monitoring zostanie włączony do systemu miejskiego.

W II półroczu 2018 roku zostanie wykonane oświetlenie ulicy Owocowej i Młodości (przy szkole).

Ponadto zostanie wykonane:
1. Projektowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Mazowieckiej do skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Gilewicza do ul. Olszowej w Książenicach oraz u. Paprociowej, ul. Gajowej, ul. Roztocze, ul. Laurowej, ul. Azaliowej, al. Sosnowej al. Brzozowej, ul. Akacjowej, ul. Dereniowej, ul. Jarzynowej i przyległych ulic w Książenicach. (termin zakończenia projektu – październik 2019 r.)
2. Budowanie sieci kanalizacji ciśnieniowej w Urszulinie oraz w al. Olszowej w Książenicach (termin zakończenia projektu – grudzień 2018 r.)
3. projektowanie i budowa wodociągu tranzytowego z Czarnego Lasu do Książenic (termin zakończenia projektu – grudzień 2018 r.)

Oprócz tego w budżecie gminy Grodzisk Mazowiecki ujęte jest:
1. wykonanie drogi w ul. Olszowej w 2018 r.;
2. Budowa drogi z płyt w al. Sadowej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Dębowej (realizacja w 2018 r.)

Starostwo Powiatu Grodziskiego zobowiązało się do:
1. budowy fragmentu chodnika w części północno – zachodniej ronda u zbiegu ulic Mazowieckiej, Owocowej i Olszowej. W chwili obecnej trwają negocjacje z właścicielem gruntu;
2. Ogłoszenie przez Starostwo Powiatu Grodziskiego przetargu na budowę przystanku autobusowego na wysokości Przychodni Zdrowia przy ul. Mazowieckiej;
3. W celu poprawy bezpieczeństwa na przejściu przy zbiegu ulic Mazowieckiej, Parkowej i Sadowej prowadzone są analizy nad projektem sygnalizacji świetlnej.