Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

W związku z zapytaniami w sprawie rozpoczęcia inwestycji w Książenicach Pan Stanisław Kolasa informuje:

1.Priorytetem prowadzonych inwestycji zarówno dla ZWiK i gminy jest budowa kanalizacji na osiedlu w Książenicach o czym Państwa informowałem ( pismo w załączniku). Rozpoczęcie budowy opóźniło się ze względu na dostawę przepompowni, którą zamówił wykonawca. Na przełomie miesiąca luty/ marzec wykonawca rozpocznie pracę. Pragnę poinformować, że niektóre odcinki kanalizacji będą zlokalizowane na głębokości 7 m, drogi będą przekopane i należy liczyć się z utrudnieniami. INWESTCJA BĘDZIE REALIZOWANA 2019 – 2020 R.

2.W wieloletnim planie rozwoju ZWiK przewidziane jest również:

-projektowanie i budowa kanalizacji ciśnieniowej w celu zasilania terenów sportowych Legii w Urszulinie oraz w ulicy Olszowej w Książenicach.

-projektowanie i budowa sieci kanalizacji w ulicy Mazowieckiej i Gilewicza w Opypach do ul. al. Olszowa w Książenicach (Uchwała RM z dnia 17.12.2018r.

3.Projektowanie i budowa sieci kanalizacji na osiedlu w ul. Cichociemnych i po wschodniej jej stronie będzie zrealizowana po wykonaniu rozpoczętego zadania (informacja w załączniku).

4.Rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia w ulicy Muzycznej, Etiudy, Sonaty, Wiolinowej i Sopranowej

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji przesunął się ze względu na problemy z zakupem słupów oświetleniowych przez wykonawcę. Inwestycja rozpoczęta.

5.Planowane jest projektowanie oświetlenia w ul. Koncertowej , Serenady, Batuty i Gitarowej w 2019r.po zakończeniu obecnego projektu (informacja w załączniku).

6.Uchwałą RM z dnia 6.12.2018r. przyjęty został budżet na 2019r. a w nim zawarte są zadania:

-budowa drogi w ulicy al. Olszowa oraz E. Marylskiego i Źródlanej łączącej drogę powiatową w ul. Mazowieckiej w Książenicach z drogą powiatową w ul. Widokowej w Radoniach.

7. Do chwili wybudowania kanalizacji drogi, które są w zasobach gminy będą remontowane poprzez równanie i wałowanie w tym ul. Koncertowej i Cichociemnych.

8. Drogi i oświetlenie w ulicach nie będących w zasobach gminy będą wybudowane po wykonaniu kanalizacji i przejęciu dróg po uprzedniej pozytywnej decyzji Rady Miejskiej. Przewidywany termin realizacji 2019-2020.

Projekty uchwał w wersji elektronicznej w formacie pdf dostępne są www.bip.grodzisk.pl w zakładce Rada Miejska – Sesje Rady Miejskiej- Porządek obrad –VIII kadencja – poprzez kliknięcie w odpowiednim punkcie porządku obrad (17.12.2018r.)

Pan Stanisław Kolasa zaprasza do współpracy. Może się z Państwem spotykać w szkole w Książenicach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 513 839 117.