W związku z zakończeniem I etapu budowy kanalizacji na Osiedlu w Książenicach p. Stanisław Kolasa zwrócił się do Prezesa ZWiK Pana Michała Klonowskiego o informację na temat harmonogramu dalszej budowy kanalizacji.

Przygotowana została odpowiedź przez Kierownika Działu Techniczno Inwestycyjnego Pana Marcina Zawadzkiego, a brzmi ona:

W załączeniu przesyłam plan budowy sieci kanalizacyjnej w Książenicach. Jesteśmy w trakcie kompletowania dokumentacji powykonawczej dla Zadania 1. W styczniu ogłaszamy 3 przetargi
na budowę Zadania 2, 3, 4 – zgodnie z załączoną mapą”.

Plan budowy znajduje się TUTAJ.