Procedura przetargowa na budowę obwodnicy Grodziska Mazowieckiego została rozpoczęta. Wieloletnie starania Burmistrza Grodziska Mazowieckiego i urzędników grodziskiego magistratu przyniosły długo oczekiwany efekt!

Szacunkowa wartość inwestycji  to 200 000 000 zł. 80% wartości zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  Nowa droga będzie miała ok. 7,5 km długości.  Powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej 579  – połączy węzeł przy autostradzie A2, od zachodu ominie centrum miasta i połączy się z dotychczasowym przebiegiem DW579 w Kałęczynie. Budowa obwodnicy wyprowadzi ruch tranzytowy poza centrum miasta i zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego na obszarze gminy.

Dla mieszkańców Książenic dogodny dojazd do obwodnicy będzie dostępny po wybudowaniu łącznika pomiędzy Szczęsnem a Adamowizną (ul. Królicza i Drozda). Wybrano już wykonawcę tej inwestycji. Gmina, także w tym przypadku, uzyskała dofinansowanie. Ponad połowę wartości dołożył ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – Mazowiecki Urząd Wojewódzki.