Luty 2020
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

 

Grodzisk Mazowiecki zdobył statuetkę Lidera Zmian 2019. Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Celem było docenienie Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizujących szczególnie wyróżniające się projekty. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej zwycięzcy zostali wybrani na podstawie danych statystycznych oraz za pomocą Kapituły Konkursowej. W drugiej odbyło się głosowanie mieszkańców.

 

Nagrody, w postaci statuetki oraz wyróżnienia, zostały przyznane w czterech kategoriach:
1. Samorząd,
2. Firma,
3. Nagroda Internautów,
4. Nagroda specjalna (z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej).

 

W każdej z czterech kategorii: Samorząd, Firma, Nagroda Internautów oraz Nagroda Specjalna przyznano po dwa wyróżnienia i statuetkę. Grodzisk został Liderem Zmian w kategorii Samorząd.

 

W dniu 27.02.2019 r. Pan Stanisław Kolasa złożył Interpelację na sesji RM w sprawie budowy drogi jw. (interpelacja zamieszczona na stronie sołeckiej 3.08.2019 r.)
14.11.2019 r. otrzymał od Pana Starosty Marka Wieżbickiego informację, że Starostwo Powiatowe dostało dofinansowanie na rozbudowę drogi w ulicy Polnych Kwiatów od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz gminy Grodzisk Mazowiecki.

Budowa drogi asfaltowej i chodnika jest planowana w 2020 roku. Realizacja inwestycji zlikwiduje uciążliwość komunikacyjną użytkowników drogi.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego poinformował na początku listopada o tym, że jest duży problem z utrzymaniem kosztów odbioru śmieci w gminie. Znaczna ilość mieszkańców nie podpisała deklaracji i nie płaci za odbiór odpadów, a przez to koszty odbioru śmieci mogą znacznie wzrosnąć.

W związku z tym gmina rozpoczęła kontrolę posesji co do ilości zadeklarowanych osób do odbioru odpadów. Porównywana jest ilość osób zameldowanych z ilością zużycia wody.Pan Burmistrz zwraca się z prośbą o dobrowolne składanie deklaracji zgodnie ze stanem faktycznym, w przeciwnym razie będą naliczane kary. Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi grodziscy radni podjęli podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w poniedziałek, 5 sierpnia 2019 r. Zgodnie z decyzją, od 1 października mieszkańcy za wywóz śmieci zapłacą 25 zł w przypadku odpadów segregowanych i 39 zł za odpady zmieszane od osoby. Zmiany w wysokości stawek związane są z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Chodzi tu głównie o zwiększone koszty składowania i przetwarzania śmieci w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, brak mocy przerobowych, brak odpowiedniej ilości kompostowni oraz spalarni, wynagrodzenia pracowników firm odbierających odpady (na rynku „śmieciowym” pozostało niewiele dużych firm), wreszcie wzrastające poziomy procentowe obowiązkowego recyklingu i odzysku odpadów komunalnych oraz wzrastające ilości śmieci odbierane od mieszkańców.

Szczegółowe informacje dot. zasad gospodarki odpadami na terenie gminy, harmonogramy odbioru odpadów, druki deklaracji itd. TUTAJ.
Wzór deklaracji znajduje się TUTAJ.

Budowa chodnika na odcinku rondo u zbiegu ulic Mazowiecka, Lipowa, Marylskiego do Biedronki znalazła się w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego na 2020 r.
Zadanie przewiduje „rozbudowę drogi powiatowej nr 1503W polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ulicą Korzenną gmina Grodzisk Maz”. Przewidywany koszt inwestycji to ok. 300 tyś. zł.

dniu 16 września 2019 o godz. 18:45 odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego podjęto uchwałę nt. podziału funduszu sołeckiego na 2020 r.

Ogółem przedstawiono 12 projektów o łącznej wartości 106 028,30 zł. Do rozdysponowania była pula 53 014,30 zł.

Spośród 12 projektów wybrano do realizacji 7 inicjatyw:

Lp. Nazwa projektu Wartość
1. Doposażenie biblioteki w SP w Książenicach 1 514,30 zł
2. Smartplac dla najmłodszych 3 500,00 zł
3. Zakup elementów skateparku 10 000,00 zł
4. Szczepienia przeciwko grypie 5 000,00 zł
5. Piknik ekologiczny 16 000,00 zł
6. Spotkanie integracyjne / rajd rowerowy 6 000,00 zł
7. Wydarzenie kulturalne 11 000,00 zł
     
  RAZEM: 53 014,30 zł

Dodatkowo podjęto uchwałę dot. zmiany przedsięwzięć do realizacji w br. na kwotę 9 000 zł.

Zrezygnowano z zakupu traktorka do koszenia trawy z garażem na rzecz montażu 3 kamer monitoringu miejskiego zlokalizowanych przy:

  1. Rondzie (Mazowiecka, Al. Olszowa, Owocowa);
  2. Skrzyżowaniu ul. Owocowej, Jabłoniowej i Pigwowej (droga do Nadarzyna);
  3. Skrzyżowaniu ul. Sosnowej i Brzozowej (skrót do Milanówka);

Protokół z zebrania wraz tekstem podjętych uchwał zostanie udostępniony po opracowaniu.