Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
Na podstawie § 7 i § 7 lit. b) Statutu sołectwa Książenice SOŁTYS I RADA SOŁECKA zwołuje

ZEBRANIE WIEJSKIE

w dniu 16.09.2019r. (poniedziałek) o godz. 18:30
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KSIĄŻENICACH

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. OTWARCIE ZEBRANIA I STWIERDZENIE ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA
  UCHWAŁ
 2. WYBÓR PROTOKOLANTA
 3. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ
 4. PRZEDSTAWIENIE I PRZYJĘCIE PORZĄDKU ZEBRANIA
 5. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UTRWALENIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO ZA
  POMOCĄ URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO DŹWIĘK
 6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019r.
 7. PREZENTACJA I WYBÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI Z ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020r.
 8. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020r.
 9. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 3 Z DNIA 25.09.2018r. POPRZEZ ZMIANĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI Z FUNDUSZU
  SOŁECKIEGO W 2019r.
 10. 9.SPRAWY RÓŻNE
 11. 10.ZAMKNIĘCIE ZEBRANIA.

UWAGA: W przypadku gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wyznaczony zostaje nowy termin zebrania w tym samym dniu (16.09.2019r.) godz. 18:45, na którym nie będzie obowiązywał warunek 10% frekwencji dla podjęcia uchwał.

DO GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU WIEJSKIM UPRAWNIENI SĄ JEDYNIE STALI MIESZKAŃCY SOŁECTWA, KTÓRZY FIGURUJĄ W REJESTRZE WYBORCÓW (uprawnienia do głosowania podlegają weryfikacji). W przypadku nie figurowania w rejestrze wyborców należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Grodzisku Mazowieckim (procedura wpisania do rejestru wyborców trwa kilka dni).

 

Sołtys i Rada Sołecka wsi Książenice.

W nawiązaniu do uchwały 153 z dnia 26 czerwca 2019 roku przesyłamy od Pana Stanisława Kolasy szczegółowe zestawienie działek drogowych w Książenicach do przekazania gminie Grodzisk Mazowiecki.

Informacja od Pana Stanisława Kolasy w sprawie przejęcia działek od osób fizycznych pod drogę łączącą ul. Cichociemnych z ul. Mazowiecką.

Przekazujemy informację od Pana Stanisława Kolasy dotyczącą interpelacji w sprawie dowozu dzieci do szkoły w Książenicach (rok szkolny 2019/20).


Przekazujemy od Pana Stanisława Kolasy informację dotyczącą przejęcia 10 dróg na Osiedlu Książenice do zasobów gminy (szczegóły w Uchwale RM Nr 153).