Listopad 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Sołectwo Książenice informuje o realizowanych i planowanych inwestycjach we wsi Książenice:

1.Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Mazowiecką w Książenicach z ul. Widokową w Radoniach. Będzie również wybudowany parking przy kościele. Koszt inwestycji ok. 1 mln złotych. Termin zakończenia inwestycji 25 listopad 2021r.
2.Wybudowano w destrukcie ul. Akacjową.
3.Opracowana została koncepcja budowy dróg na Osiedlu Książenice.
4.Ogłoszony został przetarg ZP.271.57.2021 na opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych budowy 2 odcinków drogi gminnej – ul. Cichociemnych oraz ul. Koncertowej w Książenicach z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
5.Projektowane jest oświetlenie w ul. Koncertowej, Cichociemnych, Owocowej i Jabłoniowej. Termin zakończenia  inwestycji styczeń 2022r.
6.Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2021r. gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 700 tyś  zł na przebudowę i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w Książenicach na odcinku  skrzyżowanie ul. Parkowej z ul. Mazowiecką do nowo budowanego ronda u zbiegu ulic Mazowieckiej , Lipowej i  E. Marylskiego.
7.Ogłoszono przetarg  ZP.271.81.2021 na przebudowę drogi gminnej  nr 150256W Al. Sadowej etap drugi na odcinku od Firmy Duo-Tes  do ul. AL. Dębowej.
8.Wybudowano wiatę przystankową w ul. Olszowej i tablicę informacyjną.
9.Gmina zakupiła działkę 3300 m2 na cele publiczne  – budowy  Domu Kultury- Świetlicy. Opracowana jest koncepcja budowy z salą wielofunkcyjną na 200 miejsc.
10.Złożyłem Interpelację  w dniu  28 lipca 2021r.  na budowę w destrukcie drogi w ul. Szafranowej oraz w sprawie budowy chodników w ulicach Al. Sosnowej, Brzozowej, Al. Sadowej i Al. Dębowej.
11.Opracowano koncepcję budowy Parku w Książenicach przy ul. Młodości (szczegóły na stronie sołeckiej). Gmina czyni starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację ww projektów.
12.Dokończenie  etapu budowy kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Książenice- listopad 2021r.
13.ZWiK w Grodzisku Maz. opracował dokumentację dla budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Mazowieckiej na odcinku od ronda na ul. Olszowej do ul. Gilewicza. Obecnie trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
14.Starostwo Powiatu zabezpieczyło środki finansowe na projektowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Al. Owocowej, Jabłoniowej do granic gminy z Nadarzynem (szczegóły zawarte są w budżecie starostwa tab. Nr 2A do UchwałyNr247/XXXIX/21).Rady Powiatu Grodziskiego z dnia   25.02.2021 roku).