Styczeń 2022
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Na terenie Osiedla Książenice obecnie realizowane są 3 etapy sieci kanalizacyjnej, a planowany termin zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej (dla 3 etapów) to listopad 2021. Po zakończeniu budowy i zgłoszeniu zakończenia robót w PINB ( dla każdego z  poszczególnych etapów), zostaną wysłane przez ZWIK pisma z informacją o możliwości wykonywania „fizycznie” przyłączy kanalizacyjnych. Cała procedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej została opisana na stronie internetowej ZWIK https://zwik-grodzisk.pl/nowe-przylacza-wod-kan.html.

Do budowy przyłączy kanalizacyjnych można przystąpić na podstawie:

– uzgodnionego w ZWIK projektu przyłącza kanalizacyjnego. ZWIK jest
w posiadaniu projektów przyłączy kanalizacyjnych dla posesji dla których zostały podpisane z ZWIK Umowy przedwstępne. W przypadku zmiany właściciela działki, informację czy został opracowany projekt przyłącza można uzyskać w Dziale technicznym.

Ze względu na nowelizację Prawa budowlanego w 2020 roku, ZWIK obniżył cenę wykupu projektów przyłączy kanalizacyjnych tak by zrównać ją z ceną za opracowanie planu sytuacyjnego tj. 246 zł brutto. W sprawie wykupu projektu przyłącza proszę kontaktować się z Panią Wiesławą Zawadzką Tel:  +48 22 724 30 36 wew. 48

lub

– zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego z września 2020 – uzyskanych w ZWIK warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci.

Na stronie internetowej ZWIK znajdują się druki do pobrania wniosku o wydanie Warunków przyłączenia nieruchomości do sieci  – https://zwik-grodzisk.pl/przylaczenie-do-sieci.html

Załącznikiem obowiązkowym do wniosku o wydanie warunków technicznych jest plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który można opracować też w ZWIK w cenie 246 zł brutto.

W sprawie uzyskania warunków technicznych proszę kontaktować się z Panem Krzysztofem Olkowskim Tel: +48 622 724 30 36 wew. 46, 65 lub 70

Sprawy formalne takie jak wykup projektu przyłącza kanalizacyjnego czy uzyskanie warunków technicznych można procedować w ZWIK już teraz (Dział Techniczny i Biuro Projektowe ZWIK Grodzisk Mazowiecki).

Przed rozpoczęciem budowy przyłącza należy pamiętać o konieczności zgłoszenia wniosku o pełnienie nadzoru przez ZWIK przy jego budowie.