Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Książenice, dnia 16.12.2015 r.

Stanisław Kolasa
Radny Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.
Al. Spacerowa 42 B
05-825 Książenice

Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Maz.
Pan Grzegorz Benedykciński

Dotyczy: zmiany organizacji ruchu w ulicach Al. Sosnowej, Al. Brzozowej i Al. Marylskiego.

W nawiązaniu do korespondencji prowadzonej od dnia 04.06.2013r. zwracamy się o zdecydowane działanie służb w sprawie oznakowania ulic Al. Sosnowej i Al. Brzozowej w Książenicach.
Zgodnie z opinią zarządcy ruchu z dnia 28.11.2014 roku  jest możliwe ograniczenie prędkości  znakami D-42 i D-43.
Prosimy również o ustawienie znaku ograniczającego tonaż do 10 ton ponieważ ulica wykonana jest w destrukcie i nie wytrzyma obciążenia zestawów wysoko tonażowych (koszt budowy ulicy w 2013 roku wynosił 430 tyś.). Proszę również o oznakowanie znakami D-42 i D43 ul. Al. Marylskiego ok.900 mb od skrzyżowania ul. Marylskiego i Koncertowej do końca płyt. Hałas jadących z nadmierną szybkością pojazdów zakłóca spokój mieszkańców, którzy nie mają komfortu zamieszkiwania.

Proszę o pilną interwencję.

Z poważaniem
Stanisław Kolasa