Październik 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

W dniu 22.10.2020 został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej w ulicy Marylskiego. W ramach przebudowy zostanie wykonane m. in.: rondo u zbiegu ulic: Marylskiego, Lipowej oraz Mazowieckiej, nawierzchnia asfaltowa do ulicy Widokowej w Radoniach, oświetlenie, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacyjnej, przebudowa sieci gazowej itd. Szczegóły znajdują się tutaj: https://ksiazenice.grodzisk.pl/wp-content/uploads/sites/43/2020/10/przetarg-na-przebudowe-ulicy-marylskiego-min.pdf.

Szanowni Państwo,
 
Rozpoczęła się budowa kanalizacji na Osiedlu Książenice przez dwie firmy. Jedna firma będzie budowała kanalizację w ul. Cichociemnych, druga w ul. Muzycznej i pozostałych ulicach w zachodniej części Osiedla. Ze względu na budowę kanalizacji będą utrudnienia w komunikacji. Należy wykazać odrobinę zrozumienia i cierpliwości.
Trwa remont ul. Koncertowej na skrzyżowaniu z ul. Sopranową na odcinku ok. 200 mb z odprowadzeniem wód opadowych do rowu melioracyjnego. Droga będzie utwardzona płytami co rozwiąże problemy komunikacyjne mieszkańców. Część drogi w ul. Koncertowej (ok. 1km) od skrzyżowania z ul. E. Marylskiego do ul. Cichociemnych została również utwardzona.
 
Stanisław Kolasa

Sołtys Książenic skierował pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki Pana Grzegorza Benedykcińskiego z prośbą o wykonanie projektu i budowę oświetlenia w ulicach na III i IV etapie Osiedla Książenice.
Szczegóły poniżej.

W związku z licznymi prośbami mieszkańców dotyczących informacji nt. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w al. Olszowej przedstawiamy pismo Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, a także zawiadomienie o wyborze oferty.

Informacja ZWiK Sp. z o.o tutaj.
Zawiadomienie o wyborze oferty tutaj.

W środę 12 sierpnia odbyło się spotkanie Burmistrza Grodziska Maz. Pana Grzegorza Benedykcińskiego z Sołtysami. Na spotkaniu Burmistrz poinformował o zakazie organizowania Zebrań Wiejskich w 2020 r. ze względu na epidemię koronawirusa. Decyzja została podjęta po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

W związku z powyższym, środki finansowe funduszu sołeckiego przeznaczone do realizacji przedsięwzięć na 2020 r. uchwalonych na Zebraniu Wiejskim 16 września 2019 r. zostaną przesunięte na 2021 r.

Fundusz sołecki na 2021 r. będzie wynosił 61.099,00 zł. Podział środków na przyszły rok zostaje także przesunięty. Zebranie Wiejskie, gdy zwołanie go będzie bezpieczne, podejmie uchwałę o przeznaczeniu ww. środków.