Listopad 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na 2 dniowy wyjazd integracyjny na Podlasie współfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego. Wyjazd odbędzie się w dn. 21-22 września 2019 r.
Całkowity koszt wycieczki to 400 zł
Dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego – 200 zł
Koszt dla mieszkańca Książenic – 200 zł (przy udziale 45 osób)

Uwaga liczba miejsc ograniczona (45 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

W programie:
Tykocin: zwiedzanie synagogi, spacer z pilotem po miasteczku.
Supraśl: zwiedzanie Muzeum Ikon.
Białystok: zwiedzanie Pałacu Branickich z ogrodami, spacer po mieście z przewodnikiem.
Wasilków: Święta Góra, Sanktuarium z Górą Krzyży.
Sokółka: przejazd panoramiczny miasta,
Bohoniki: Zwiedzanie Meczetu Taraskiego.
Krynki: rynek amfiteatralny na Tarskim Szlaku.
Kruszyniany: Zwiedzanie najstarszego drewnianego Meczetu w Polsce oraz Mizaru (Tatarskiego Cmentarza).
Zapisy i przyjmowanie wpłat prowadzą:

Pani Bożenna Jurkowska, tel. 600 291 672 (ul. Lipowa i bloki);
Pani Elżbieta Bralewska, tel. 600 815 660 (pozostali mieszkańcy);
Pan Stanisław Kolasa, tel. 513 839 117.

Szczegółowy program wycieczki pod linkiem:
https://ksiazenice.grodzisk.pl/wp-content/uploads/sites/43/2019/07/Na-Styku-Kultur-19.pdf

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
Na podstawie § 7 i § 7 lit. b) Statutu sołectwa Książenice SOŁTYS I RADA SOŁECKA zwołuje

ZEBRANIE WIEJSKIE

w dniu 16.09.2019r. (poniedziałek) o godz. 18:30
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KSIĄŻENICACH

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. OTWARCIE ZEBRANIA I STWIERDZENIE ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA
  UCHWAŁ
 2. WYBÓR PROTOKOLANTA
 3. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ
 4. PRZEDSTAWIENIE I PRZYJĘCIE PORZĄDKU ZEBRANIA
 5. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UTRWALENIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO ZA
  POMOCĄ URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO DŹWIĘK
 6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019r.
 7. PREZENTACJA I WYBÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI Z ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020r.
 8. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020r.
 9. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 3 Z DNIA 25.09.2018r. POPRZEZ ZMIANĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI Z FUNDUSZU
  SOŁECKIEGO W 2019r.
 10. 9.SPRAWY RÓŻNE
 11. 10.ZAMKNIĘCIE ZEBRANIA.

UWAGA: W przypadku gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wyznaczony zostaje nowy termin zebrania w tym samym dniu (16.09.2019r.) godz. 18:45, na którym nie będzie obowiązywał warunek 10% frekwencji dla podjęcia uchwał.

DO GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU WIEJSKIM UPRAWNIENI SĄ JEDYNIE STALI MIESZKAŃCY SOŁECTWA, KTÓRZY FIGURUJĄ W REJESTRZE WYBORCÓW (uprawnienia do głosowania podlegają weryfikacji). W przypadku nie figurowania w rejestrze wyborców należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Grodzisku Mazowieckim (procedura wpisania do rejestru wyborców trwa kilka dni).

 

Sołtys i Rada Sołecka wsi Książenice.

W nawiązaniu do uchwały 153 z dnia 26 czerwca 2019 roku przesyłamy od Pana Stanisława Kolasy szczegółowe zestawienie działek drogowych w Książenicach do przekazania gminie Grodzisk Mazowiecki.

Informacja od Pana Stanisława Kolasy w sprawie przejęcia działek od osób fizycznych pod drogę łączącą ul. Cichociemnych z ul. Mazowiecką.

Przekazujemy informację od Pana Stanisława Kolasy dotyczącą interpelacji w sprawie dowozu dzieci do szkoły w Książenicach (rok szkolny 2019/20).