Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Procedura przetargowa na budowę obwodnicy Grodziska Mazowieckiego została rozpoczęta. Wieloletnie starania Burmistrza Grodziska Mazowieckiego i urzędników grodziskiego magistratu przyniosły długo oczekiwany efekt!

Szacunkowa wartość inwestycji  to 200 000 000 zł. 80% wartości zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  Nowa droga będzie miała ok. 7,5 km długości.  Powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej 579  – połączy węzeł przy autostradzie A2, od zachodu ominie centrum miasta i połączy się z dotychczasowym przebiegiem DW579 w Kałęczynie. Budowa obwodnicy wyprowadzi ruch tranzytowy poza centrum miasta i zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego na obszarze gminy.

Dla mieszkańców Książenic dogodny dojazd do obwodnicy będzie dostępny po wybudowaniu łącznika pomiędzy Szczęsnem a Adamowizną (ul. Królicza i Drozda). Wybrano już wykonawcę tej inwestycji. Gmina, także w tym przypadku, uzyskała dofinansowanie. Ponad połowę wartości dołożył ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W nawiązaniu do starań sołtysa p. Stanisława Kolasy skierowanych w pismach i interpelacjach oraz petycji mieszkańców, Rada Powiatu Grodziskiego Uchwałą z dnia 19 grudnia 2019 r. przyjęła plan inwestycyjny dla powiatu grodziskiego (w tym dla południowego rejonu naszej gminy):
1. w pkt. 5 planu wykonany będzie „Projekt budowy ulicy Gościnnej i Paprociowej w m. Radonie oraz rozbudowy ulicy Paprociowej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Opypy”. Ma to na celu lepszy komfort zamieszkiwania i połączenia komunikacyjnego Opyp z Radoniami;
2. w pkt. 7 planu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500W i 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku od ronda w Książenicach do centrum Urszulina” – projekt. Inwestycja dotyczy ul. Owocowej i Jabłoniowej w Książenicach;
3. w pkt. 8 „Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą 1501W na rondo”. Inwestycja dotyczy budowy ulicy Pigwowej i skrzyżowania u zbiegu ulic Owocowa, Dębowa, Pigwowa i Jabłoniowa;
4. w pkt. 12 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Maz.” Inwestycja dotyczy budowy chodnika od ronda do marketu Biedronka;
5. w pkt. 14 „Rozbudowa drogi powiatowej 1504W Adamowizna-Opypy-Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Maz.-Siestrzeń-Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m”. Inwestycja dotyczy budowy ul. Polnych Kwiatów.

W związku z zakończeniem I etapu budowy kanalizacji na Osiedlu w Książenicach p. Stanisław Kolasa zwrócił się do Prezesa ZWiK Pana Michała Klonowskiego o informację na temat harmonogramu dalszej budowy kanalizacji.

Przygotowana została odpowiedź przez Kierownika Działu Techniczno Inwestycyjnego Pana Marcina Zawadzkiego, a brzmi ona:

W załączeniu przesyłam plan budowy sieci kanalizacyjnej w Książenicach. Jesteśmy w trakcie kompletowania dokumentacji powykonawczej dla Zadania 1. W styczniu ogłaszamy 3 przetargi
na budowę Zadania 2, 3, 4 – zgodnie z załączoną mapą”.

Plan budowy znajduje się TUTAJ.

 

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. z dnia 25 listopada 2019 r. został przyjęty „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Maz.

Projekty uchwał w wersji elektronicznej w formacie pdf można zobaczyć TUTAJ.

W  związku z zapytaniami Państwa, kiedy będzie wybudowana droga łącząca ulicę  E. Marylskiego z ulicą Mazowiecką Pan Stanisław Kolasa informuje:

Etap I  przejęcia do zasobów gminy działek pod budowę drogi został zrealizowany. Droga w ulicy Cichociemnych przejęta została w 2018 r. a działki od osób fizycznych poza obrębem osiedla zostały przejęte notarialnie 28.10.2019 r.

Etap II umożliwiający  połączenie komunikacyjne ww. ulic to:

  • budowa rurociągu tłocznego kanalizacji w ul. Cichociemnych (inwestycja realizowana);
  • poza terenem osiedla przepływa rzeka Rokitnica, wymaga to przygotowania inwestycji ponieważ jest to teren zalewowy i wybudowania mostu na rzece.

Etap III kolejnym przedsięwzięciem w planowanej inwestycji to wykonanie podbudowy oraz położenie destruktu lub asfaltu. Na ten etap będzie opracowany projekt i kosztorys.

Przewidywany termin realizacji inwestycji to 2021 r.