Sołtys Książenic Aleksandra Jankowska oraz Rada Sołecka zapraszają 11.09 (poniedziałek) na godzinę 19.00 na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w remizie OSP Książenice przy ul. Olszowej 53.

Podczas zebrania zostanie omówione wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 oraz przedstawiony projekt wykorzystania środków w roku 2018.

 

 

Informacje od Radnego Kolasy dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedle Książenice. Oferta na wykonanie sieci kanalizacji została odrzucona, a przetarg unieważniono.

Zdjęcie użytkownika Książenice.
Zdjęcie użytkownika Książenice.
 
Zdjęcie użytkownika Książenice.

Od wtorku możemy korzystać ze „Wspólnego biletu samorządowego”. Będzie on uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkich pociągach uruchamianych przez przewoźników: Koleje Mazowieckie, Warszawską Kolej Dojazdową, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, Arrivę, Kolej Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Łódzką Kolej Aglomeracyjną.

 Przewoźnicy samorządowi przygotowali ofertę specjalną Wspólny Bilet Samorządowy. Oferta obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r. w pociągach przewoźników:

 

  1. „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (KM);
  2. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (WKD);
  3. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (ŁKA);
  4. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW);
  5. Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ);
  6. Koleje Śląskie Sp. z o.o. (KŚ);
  7. Koleje Dolnośląskie S.A. (KD);
  8. Arriva RP Sp. z o.o. (Arriva).

Oferta będzie dostępna w następujących kanałach dystrybucji KM: w kasach biletowych, biletomatach, przez telefon komórkowy za pomocą aplikacji SkyCash oraz przez internet.

 Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi wg taryfy normalnej 38,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg i opustów.

Bilet wg oferty można nabyć z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży.

 W pociągach Kolei Mazowieckich, z wyjątkiem pociągu "Słoneczny", od 1 sierpnia 2017 r. honorowany będzie bilet na przejazd wydany według oferty Wspólny Bilet Samorządowy przez wszystkich przewoźników uczestniczących w ofercie ze wszystkich kanałów dystrybucji.

 

Przekazujemy najlepsze życzenia świąteczne od naszego Radnego Pana Kolasy
Wesołych Świąt!

 

Informacja z pracy samorządowej Radnego Kolasy w 2016 r.
1. Wybudowano ul. Przyjaciół, która rozwiązała problemy komunikacyjne wokół szkoły oraz poprawiła bezpieczeństwo dzieci i społeczności szkolnej.
2. Wybudowano kanalizację burzową odprowadzającą wody gruntowe wokół szkoły.
3. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ul. Olszowej w Książenicach za cenę 103 tyś. Zadanie budowy drogi ujęte w budżecie na 2017r.
4. Budowa drogi w Al. Sadowej w Książenicach ujęta została w budżecie gminy na 2017r.
5. Do chwili wybudowania drogi w ul. Al. Olszowej i Al. Sadowej drogi będą doraźnie remontowane przez ZGK.
6. Przetarg na projektowanie oświetlenia w ul. Owocowej, Wiolinowej, Muzycznej w Książenicach będzie ogłoszony w marcu 2017r.
7. W grudniu 2015r. złożyłem interpelacja w sprawie budowy przystanku dla wysiadających jadących od Grodziska przy Przychodni Zdrowia w Książenicach i budowy odcinka drogi w ul. Polskich Kwiatów.
a) droga w ul. Polskich Kwiatów będzie wykonana w 2017r.
b) budowa przystanku dla wysiadających jadących od Grodziska- są trudności techniczne ze względu na brak możliwości pozyskania gruntu pod budowę. Sprawą zajmuje się Starostwo Powiatowe.
8. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu w Al. Marylskiego (na odcinku płyt) znakami D42 oraz w Al. Sosnowej i Brzozowej znakami D42 i D43 w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu zamieszkiwania. Znaki D42 są już zamontowane. Zlecenie na montaż znaków D43 (ograniczające tonaż) jest w ZGK będzie wykonane. Będzie wykonany odcinek drogi przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Sosnowej, zlecenie jest w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
9. Na prośbę mieszkańców pomalowane zostały progi zwalniające w Al. Marylskiego na odcinku od ronda przy warzywniaku do płyt w kierunku Radoni. Zostały odnowione znaki poziome na jezdni.
10. W latach 2017-2018 planowane jest dokończenie budowy Al. Marylskiego i połączenie z ul. Źródlaną w Radoniach. Projekt jest w opracowaniu.
11. Przyjęto uchwałę RM z dnia 30.11.2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2022”
a) projektowanie sieci kanalizacyjnej na osiedlu w Książenicach z podziałem na zadania,
b) projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w celu zasilania terenów sportowych Legii w Urszulinie oraz w Al. Olszowej w Książenicach,
c) projektowanie i budowa sieci wodociągowej zasilania terenów sportowych Legii w Urszulinie oraz Al. Olszowej i ul. Świerkowej,
d) projektowanie i budowa wodociągu tranzytowego z Czarnego Lasu do Książenic
Uchwała w wersji elektronicznej w formie pdf dostępna jest w www.bip.grodzisk.pl w zakładce Rada Miejska-Sesje Rady Miejskiej- Porządek obrad VII kadencja.
12. Złożyłem interpelację w dniu 26.10.2016r. w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1503 w Książenicach u zbiegu ulic Mazowieckiej, Sadowej i Parkowej, o czym Państwa wcześniej informowałem. Z informacji otrzymanej od Pana Burmistrza i Starosty, Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadził analizę pod kontem poprawy bezpieczeństwa, na podstawie której podjął działania polegające na poprawie widoczności (wyjazd z ulicy Al. Sadowej). Zadanie ma zostać zrealizowane poprzez pozyskanie gruntów i utworzenie tzw. większego trójkąta widoczności. Sprawa jest zaawansowana.
13. Złożyłem pismo do Starosty Grodziskiego 16.08.2016r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej i wykonania przejścia dla pieszych w Książenicach przy rondzie u zbiegu ulic Mazowieckiej, Olszowej i Owocowej. Właściciel działki nr 158 wyraził wolę odsprzedania części działki pod budowę ścieżki rowerowej.
14. Budynek starej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazowieckiej będzie przystosowany po remoncie do czasowego zamieszkiwania samotnych matek z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.
15. Budowa ścieżki rowerowej w Maryninie jest zrealizowana (pozostało ułożenie kilkudziesięciu mb kostki).
16. Na Osiedlu w Książenicach zostały zamontowane 2 tablice ogłoszeń (przy ul. Marylskiego).
17. W grudniu 2016r. Rada Miasta podjęła Uchwałę o przyjęciu ul. Koncertowej do zasobów gminy (wolę przekazania wyrazili mieszkańcy podpisami).

Stanisław Kolasa

Wrzesień 2017
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Książenice

Mostly Cloudy

11.2°C

max 11.2°C, min 11°C
Wilgotność:
100%
Wiatr:
1km/h East

PROGNOZA

Czw

max 14°C

min 10°C

Pt

max 14°C

min 11°C

Sob

max 17°C

min 11°C

Nd

max 18°C

min 10°C