Luty 2020
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

dniu 16 września 2019 o godz. 18:45 odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego podjęto uchwałę nt. podziału funduszu sołeckiego na 2020 r.

Ogółem przedstawiono 12 projektów o łącznej wartości 106 028,30 zł. Do rozdysponowania była pula 53 014,30 zł.

Spośród 12 projektów wybrano do realizacji 7 inicjatyw:

Lp. Nazwa projektu Wartość
1. Doposażenie biblioteki w SP w Książenicach 1 514,30 zł
2. Smartplac dla najmłodszych 3 500,00 zł
3. Zakup elementów skateparku 10 000,00 zł
4. Szczepienia przeciwko grypie 5 000,00 zł
5. Piknik ekologiczny 16 000,00 zł
6. Spotkanie integracyjne / rajd rowerowy 6 000,00 zł
7. Wydarzenie kulturalne 11 000,00 zł
     
  RAZEM: 53 014,30 zł

Dodatkowo podjęto uchwałę dot. zmiany przedsięwzięć do realizacji w br. na kwotę 9 000 zł.

Zrezygnowano z zakupu traktorka do koszenia trawy z garażem na rzecz montażu 3 kamer monitoringu miejskiego zlokalizowanych przy:

 1. Rondzie (Mazowiecka, Al. Olszowa, Owocowa);
 2. Skrzyżowaniu ul. Owocowej, Jabłoniowej i Pigwowej (droga do Nadarzyna);
 3. Skrzyżowaniu ul. Sosnowej i Brzozowej (skrót do Milanówka);

Protokół z zebrania wraz tekstem podjętych uchwał zostanie udostępniony po opracowaniu.

 

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na 2 dniowy wyjazd integracyjny na Podlasie współfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego. Wyjazd odbędzie się w dn. 21-22 września 2019 r.
Całkowity koszt wycieczki to 400 zł
Dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego – 200 zł
Koszt dla mieszkańca Książenic – 200 zł (przy udziale 45 osób)

Uwaga liczba miejsc ograniczona (45 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

W programie:
Tykocin: zwiedzanie synagogi, spacer z pilotem po miasteczku.
Supraśl: zwiedzanie Muzeum Ikon.
Białystok: zwiedzanie Pałacu Branickich z ogrodami, spacer po mieście z przewodnikiem.
Wasilków: Święta Góra, Sanktuarium z Górą Krzyży.
Sokółka: przejazd panoramiczny miasta,
Bohoniki: Zwiedzanie Meczetu Taraskiego.
Krynki: rynek amfiteatralny na Tarskim Szlaku.
Kruszyniany: Zwiedzanie najstarszego drewnianego Meczetu w Polsce oraz Mizaru (Tatarskiego Cmentarza).
Zapisy i przyjmowanie wpłat prowadzą:

Pani Bożenna Jurkowska, tel. 600 291 672 (ul. Lipowa i bloki);
Pani Elżbieta Bralewska, tel. 600 815 660 (pozostali mieszkańcy);
Pan Stanisław Kolasa, tel. 513 839 117.

Szczegółowy program wycieczki pod linkiem:
https://ksiazenice.grodzisk.pl/wp-content/uploads/sites/43/2019/07/Na-Styku-Kultur-19.pdf

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
Na podstawie § 7 i § 7 lit. b) Statutu sołectwa Książenice SOŁTYS I RADA SOŁECKA zwołuje

ZEBRANIE WIEJSKIE

w dniu 16.09.2019r. (poniedziałek) o godz. 18:30
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KSIĄŻENICACH

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. OTWARCIE ZEBRANIA I STWIERDZENIE ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA
  UCHWAŁ
 2. WYBÓR PROTOKOLANTA
 3. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ
 4. PRZEDSTAWIENIE I PRZYJĘCIE PORZĄDKU ZEBRANIA
 5. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UTRWALENIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO ZA
  POMOCĄ URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO DŹWIĘK
 6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019r.
 7. PREZENTACJA I WYBÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI Z ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020r.
 8. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020r.
 9. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 3 Z DNIA 25.09.2018r. POPRZEZ ZMIANĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI Z FUNDUSZU
  SOŁECKIEGO W 2019r.
 10. 9.SPRAWY RÓŻNE
 11. 10.ZAMKNIĘCIE ZEBRANIA.

UWAGA: W przypadku gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wyznaczony zostaje nowy termin zebrania w tym samym dniu (16.09.2019r.) godz. 18:45, na którym nie będzie obowiązywał warunek 10% frekwencji dla podjęcia uchwał.

DO GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU WIEJSKIM UPRAWNIENI SĄ JEDYNIE STALI MIESZKAŃCY SOŁECTWA, KTÓRZY FIGURUJĄ W REJESTRZE WYBORCÓW (uprawnienia do głosowania podlegają weryfikacji). W przypadku nie figurowania w rejestrze wyborców należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Grodzisku Mazowieckim (procedura wpisania do rejestru wyborców trwa kilka dni).

 

Sołtys i Rada Sołecka wsi Książenice.

W nawiązaniu do uchwały 153 z dnia 26 czerwca 2019 roku przesyłamy od Pana Stanisława Kolasy szczegółowe zestawienie działek drogowych w Książenicach do przekazania gminie Grodzisk Mazowiecki.

Informacja od Pana Stanisława Kolasy w sprawie przejęcia działek od osób fizycznych pod drogę łączącą ul. Cichociemnych z ul. Mazowiecką.