Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Zebranie w sprawie CPK odbędzie się w sobotę, 7 marca w Mediatece przy ul. 3 Maja 57 o godz. 10.30.
W przypadku dodatkowych pytań związanych z konsultacjami podajemy kontakt do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta pod nr tel. 22 755 55 34 wew. 127.

Mapy rzeczywistego przebiegu wariantów drogowych i kolejowych na terenie naszej Gminy znajdują się tutaj.

Przekazujemy informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2020 r.

W dniu 26 lutego Rada Miasta podjęła następujący pakiet uchwał:
-  Uchwała nr 287 ( pkt. 6) dotyczy uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości- obowiązujący do 30 czerwca 2020r.
- Uchwała nr 288 (pkt.7) dotyczy uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości- obowiązujący od 1 lipca 2020r.
- Uchwała nr 289 (pkt.8) dotyczy wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
- Uchwała nr 290 (pkt.9) dotyczy szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
- Uchwała nr 291 (pkt.10) dotyczy zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Maz.

Projekty uchwał w wersji elektronicznej w formacie *.pdf dostępne są w www.bip.grodzisk.pl.

Publikujemy pismo Komendanta Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim skierowane do Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim będące następstwem interpelacji złożonej przez radnych dot. ostatnich włamań i kradzieży na terenie Książenic i okolic.

W dniach 29-31 maj 2020 r. Grupa Aktywnych Mieszkańców Książenic organizuje wyjazd w Bieszczady.

Koszt wycieczki 750 zł/osoba (dla grupy 40 osób). Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wpłatę zaliczki do dnia 22 lutego 2020 r. (200 zł od osoby),
pozostałą kwotę 550 zł należy wpłacić do 30 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe informacje w sprawie wycieczki u Pani Bożenny Jurkowskiej (tel. 600 291 672).

Uwaga!Wyjazd nie jest finansowany ze środków funduszu sołeckiego.

Na prośbę mieszkańców, Sołtys p. Stanisław Kolasa interweniuje ws. utrzymania porządku przy kontenerach na odzież usytuowanych na terenie Książenic.