Luty 2020
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Radny Rady Miejskiej Stanisław Kolasa oraz Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński informują, że został opracowany projekt na wykonanie oświetlenia w ulicy Młodości i Al. Owocowej w Książenicach (wkrótce będzie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji). Natomiast budowa oświetlenia w pozostałych ulicach Osiedla Książenice znajdujących się w zasobach gminy będzie projektowana i realizowana w 2019 roku.
Ponadto 11 września ogłoszono postępowanie przetargowe przez gminę na budowę sieci elektroenergetycznej 0,4 KV oświetlenia drogowego na ulicach: Muzycznej, Etiudy, Sonaty, Wiolinowej i Sopranowej w Książenicach. Budowę podzielono na dwa etapy:
1. termin zakończenia 14 grudnia 2018 r.
2. termin zakończenia 14 stycznia 2019 r.

Problemy z niedoborem wody na terenie Książenic, Marynina i Urszulina powinny zakończyć się w tym roku.

Przekazujemy najlepsze życzenia świąteczne od Radnego p. Stanisława Kolasy

Przekazujemy życzenia dla wszystkich Pań od Radnego, p. Stanisława Kolasy.

12.02 otrzymaliśmy od p. Stanisława Kolasy informację dotyczącą realizowanych prac inwestycyjnych w 2018 roku na Osiedlu Książenice, a także w całych Książenicach.

Na Osiedlu Książenice:
1. W czerwcu 2017 r. został ogłoszony przetarg na projektowanie oświetlenia w ulicy Muzycznej i Wiolinowej oraz łączników (ul. Sonaty, Etiudy i Sopranowej). Po opracowaniu projektu będzie możliwe ogłoszenie przetargu na wykonanie oświetlenia (prawdopodobnie w II półroczu 2018 r.).
2. W 2018 rozpocznie się projektowanie oświetlenia w ulicy Koncertowej, Serenady, Batuty i Gitarowej.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Książenicach będzie przebiegała z podziałem na mniejsze etapy (szczegóły we wcześniejszym piśmie).
4. Budowa ulicy Marylskiego - podzielona na etapy. Ze względu na budowę kanalizacji w ul. Marylskiego na odcinku około 500mb w pierwszej kolejności będzie wybudowany odcinek łączący Książenice z Radoniami (przejście przez las) - od ulicy Koncertowej do Źródlanej.
5. Budowa drogi w ul. Koncertowej przekazanej gminie w grudniu 2016 r. będzie wykonana przez spółkę Agri - Rol S.A. zgodnie z zasadami współpracy przy realizacji inwestycji drogowych przy udziale gminy oraz podmiotu zewnętrznego. Realizacja tego zadania będzie możliwa po wykonaniu kanalizacji w tej ulicy.
6. Przejęcie do zasobów gminy drogi przy ulicy Cichociemnych zostanie przedstawione Radnym podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Celem przejęcia jest połączenie komunikacyjne osiedla z ulicą Mazowiecką, przyczyni się to do bezpieczeństwa i lepszego komfortu zamieszkiwania.
7. Drogi i oświetlenie w pozostałych ulicach będą wybudowane po wykonaniu kanalizacji i przejęciu dróg do zasobów gminy po uprzedniej pozytywnej decyzji Rady Miejskiej. Przewidywany termin realizacji w 2019 r.
8. Wykonane będzie łącze internetowe na potrzeby przesyłowe danych wsi Książenice. Monitoring zostanie włączony do systemu miejskiego.

W II półroczu 2018 roku zostanie wykonane oświetlenie ulicy Owocowej i Młodości (przy szkole).

Ponadto zostanie wykonane:
1. Projektowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Mazowieckiej do skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Gilewicza do ul. Olszowej w Książenicach oraz u. Paprociowej, ul. Gajowej, ul. Roztocze, ul. Laurowej, ul. Azaliowej, al. Sosnowej al. Brzozowej, ul. Akacjowej, ul. Dereniowej, ul. Jarzynowej i przyległych ulic w Książenicach. (termin zakończenia projektu – październik 2019 r.)
2. Budowanie sieci kanalizacji ciśnieniowej w Urszulinie oraz w al. Olszowej w Książenicach (termin zakończenia projektu – grudzień 2018 r.)
3. projektowanie i budowa wodociągu tranzytowego z Czarnego Lasu do Książenic (termin zakończenia projektu – grudzień 2018 r.)

Oprócz tego w budżecie gminy Grodzisk Mazowiecki ujęte jest:
1. wykonanie drogi w ul. Olszowej w 2018 r.;
2. Budowa drogi z płyt w al. Sadowej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Dębowej (realizacja w 2018 r.)

Starostwo Powiatu Grodziskiego zobowiązało się do:
1. budowy fragmentu chodnika w części północno – zachodniej ronda u zbiegu ulic Mazowieckiej, Owocowej i Olszowej. W chwili obecnej trwają negocjacje z właścicielem gruntu;
2. Ogłoszenie przez Starostwo Powiatu Grodziskiego przetargu na budowę przystanku autobusowego na wysokości Przychodni Zdrowia przy ul. Mazowieckiej;
3. W celu poprawy bezpieczeństwa na przejściu przy zbiegu ulic Mazowieckiej, Parkowej i Sadowej prowadzone są analizy nad projektem sygnalizacji świetlnej.