Czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Przekazujemy informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2020 r.

W dniu 26 lutego Rada Miasta podjęła następujący pakiet uchwał:
-  Uchwała nr 287 ( pkt. 6) dotyczy uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości- obowiązujący do 30 czerwca 2020r.
- Uchwała nr 288 (pkt.7) dotyczy uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości- obowiązujący od 1 lipca 2020r.
- Uchwała nr 289 (pkt.8) dotyczy wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
- Uchwała nr 290 (pkt.9) dotyczy szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
- Uchwała nr 291 (pkt.10) dotyczy zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Maz.

Projekty uchwał w wersji elektronicznej w formacie *.pdf dostępne są w www.bip.grodzisk.pl.