Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Stanowisko Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim przyjęte na XIX sesji 9 marca 2020 r.:  "Rada Miejska oświadcza, że w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji CPK w skrócie SSL wyraża  sprzeciw oraz opiniuje  negatywnie koncepcję budowy przez spółkę CPK linii kolejowych dużych prędkości oraz trasy szybkiego ruchu przebiegających przez tereny gminy Grodzisk Mazowiecki. Wskazuje równocześnie niespójność dokumentu przedłożonego do konsultacji tj. odniesienia się w dokumencie do Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego lokalizacja w żaden sposób nie jest sprecyzowana w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym. Przedstawione korytarze kolejowe (ciąg nr 9 linia kolejowa nr 85  arkusz 1 z 8) i drogowe (droga ekspresowa S10 Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (A50 i S50) arkusz 7 z 8,  są sprzeczne z przyjętą od lat polityka przestrzenną gminy Grodzisk Mazowiecki przyjęta w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Żaden z przedstawionych wariantów kolejowych jak i drogowych przebiegający przez tereny Gminy Grodzisk Mazowiecki nie jest akceptowalny przez społeczność lokalną jak i władze samorządowe" - Radny Rady Miejskiej Stanisław Kolasa.
                                                                                                 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna