Czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

fundusz sołecki

 • 25 września o godzinie 18:30 Sołtys i Rada Sołecka Książenic zapraszają na zebranie wiejskie, którego celem będzie podział funduszu sołeckiego na 2019 rok. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.
  Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór metody wyboru przedsięwzięć do realizacji.
  6. Wybór przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w roku 2019, zakończony uchwałą.
  7. Sprawozdanie z wykorzystania fundusu sołeckiego z 2017 roku.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie zebrania.

  W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie, czyli po upływie 15 minut od stwierdzenia braku kworum i będzie ważne bez względu na ilość mieszkańców na nim obecnych. Do głosowania na zebraniu wiejskim uprawnieni są, zgodnie ze statutem Książenic, stali mieszkańcy sołectwa, którzy figurują w rejestrze wyborców. Jest to o tyle ważne, że w przypadku wątpliwości gmina może zweryfikować uczestników zebrania i unieważnić jego postanowienia, jeśli udział wzięły osoby nieupoważnione. A oznacza to odrzucenie wniosku i brak środków z funduszu w przyszłym roku. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w zebraniu, a nie figuruje w rejestrze wyborców, może to załatwić w grodziskim urzędzie stanu cywilnego. Warto jednak pomyśleć o tym wcześniej, gdyż cała procedura może potrwać kilka dni.

  Szczegóły znajdują się na stronie Sołectwo Książenice.

 • Na stronie Sołectwa Książenice można już znaleźć Sprawozdanie z Zebrania Wiejskiego, które odbyło się  11.09.2017 w Remizie OSP. Podczas Zebrania złożono dwie propozycje podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2018.
  Pierwsza propozycja wypłynęła od Sołtys Aleksandry Jankowskiej oraz Rady Sołeckiej
  1. Zagospodarowanie terenu wokół altany przy OSP: 16.200 zł
  2. Przedsięwzięcie poszerzające usługi świetlicy wiejskiej (materiały, usługi): 5000 zł
  3. Budowa ścianki wspinaczkowej: 17.500 zł
  4. Organizacja spotkania „Przywitanie lata” dla mieszkańców Książenic: 4008,20 zł

  Drugi wniosek złożyli mieszkańcy Książenic – wniosek podpisany przez 60 osób złożyła Pani Jurkowska
  Pani Jurkowska (pełna treść wniosku w sprawozdaniu)
  1.Wyjazd edukacyjno- kulturalny dla dorosłych na Podlasie – dla 45 osób na 2 dni: 12.700 zł
  2. Zakup zjazdu linowego w celu doposażenia OSP Książenice: 11.200 zł
  3. Wyjazd dzieci do Krainy Iluzji (45 dzieci): 5.200 zł
  4. Wyposażenie okolic altany: 13.608,20 zł

  Po dyskusji na temat wniosków odbyło się głosowanie:.
  Za wnioskiem pierwszym (Pani Sołtys i Rady Sołeckiej głosowało: 42 osoby
  Za wnioskiem grupy mieszkańców głosowało: 30 osób
  Nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wniosek Sołtys i Rady Sołeckiej wygrał większością głosów.

  Zadecydowano również, że 521,96 zł zaoszczędzone z Funduszu w 2017 roku zostanie przeznaczone na sprzęt sportowy dla OSP.

  Podczas zebrania głosowano również nad nazwami nowych ulic w Książenicach między Dereniową a Cyprysową. Poprzednio zgłoszone były ulice, które już są w Grodzisku. Pani Sołtys zaproponowała, żeby ulice zamienić na aleje o następujących
  nazwach:
  • Aleja Chabrowa
  • Aleja Konwaliowa
  • Aleja Goździkowa
  • Aleja Rumiankowa
  • Aleja Dzikiej Róży

  Pełne Sprawozdanie można znaleźć na stronie www.ksiazenice.pl

 • W ramach realizacji "Funduszu Sołeckiego 2019" Sołtys Książenic p. Aleksandra Jankowska zaprasza mieszkańców Książenic do wybrania się na sztukę teatralną.
  Kiedy? 24 marca o godz. 19:00
  Gdzie? Teatr Capitol
  Na co? "Kiedy kota nie ma..."

  Zapewnione zostaną bilety, natomiast transport we własnym zakresie. Zainteresowani mogą się zgłaszać do 14 lutego (telefonicznie 533 040 043 lub przez profil fb Sołectwa). Po tym terminie bilety zostaną zakupione dla zgłoszonych mieszkańców.