Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

25 września o godzinie 18:30 Sołtys i Rada Sołecka Książenic zapraszają na zebranie wiejskie, którego celem będzie podział funduszu sołeckiego na 2019 rok. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.
Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór metody wyboru przedsięwzięć do realizacji.
6. Wybór przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w roku 2019, zakończony uchwałą.
7. Sprawozdanie z wykorzystania fundusu sołeckiego z 2017 roku.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie, czyli po upływie 15 minut od stwierdzenia braku kworum i będzie ważne bez względu na ilość mieszkańców na nim obecnych. Do głosowania na zebraniu wiejskim uprawnieni są, zgodnie ze statutem Książenic, stali mieszkańcy sołectwa, którzy figurują w rejestrze wyborców. Jest to o tyle ważne, że w przypadku wątpliwości gmina może zweryfikować uczestników zebrania i unieważnić jego postanowienia, jeśli udział wzięły osoby nieupoważnione. A oznacza to odrzucenie wniosku i brak środków z funduszu w przyszłym roku. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w zebraniu, a nie figuruje w rejestrze wyborców, może to załatwić w grodziskim urzędzie stanu cywilnego. Warto jednak pomyśleć o tym wcześniej, gdyż cała procedura może potrwać kilka dni.

Szczegóły znajdują się na stronie Sołectwo Książenice.