Maj 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Organizacje pozarządowe

W Książenicach działają cztery organizacje społeczne:

Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice
Celem Fundacji jest promocja i rozwój rekreacji i rehabilitacji ruchowej, aktywności, zdrowego stylu życia oraz rozpowszechnianie współzawodnictwa sportowego w duchu idei fair play. Fundacja działa na rzecz promocji sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wszystkie wydarzenia odbywają się we współpracy z wolontariuszami. Jedną z najbardziej znanych imprez organizowanych przez naszą Fundację od 2018 jest: Biegam, pomagam w Książenicach. Poza nią organizujemy i wspieramy między innymi takie projekty jak:
- cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży,
- warsztaty rękodzieła,
- Liga tenisa stołowego,
- ABC Badmintona (darmowe zajęcia),
- amatorską ligę badmintona,
cykl turniejów badmintona,
- ABC squasha (darmowe zajęcia),
- turnieje squasha,
- ligę squasha,
- wystawy, prelekcje,
- edukacyjny profil na FB.

Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach
Z inicjatywy rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej została powołana Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach. Celem Fundacji jest sprawić, aby placówka miała nie tylko nowoczesny budynek, ale była innowacyjna, szła z duchem czasu, poszerzała dzieciom horyzonty, uczyła myślenia i rozwijała ich talenty. Żeby społeczność związana ze Szkołą, czyli uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice, identyfikowali się z nią i czuli się odpowiedzialni za jej charakter.
Fundacja zaprasza na swoją stronę www.fundacja.ksiazenice.net oraz na Facebooka.

Klub Miłośników Książenic Przystanek Książenice
"Przystanek Książenice" to Klub Miłośników Książenic założony przez mieszkańców miejscowości 11 grudnia 2011 roku, podczas spotkania integracyjnego. Klub Miłośników Książenic organizuje spotkania dla mieszkańców, grille, wspólne oglądanie gwiazd, pokazy filmowe. W 2013 roku wspólnie z Podstawową Szkołą Samorządową w Książenicach zorganizował pierwszy bieg Biegam Bo Lubię w Książenicach ,w którym wzięło udział 250 biegaczy oraz fani nordic walkingu.

Fundacja Miasto-Ogród Książenice
Fundacja powstała na rzecz rozwoju Książenic i okolicy 20 stycznia 2011 r. w Warszawie. Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z celami statutowymi. Siedzibą Fundacji są Książenice koło Grodziska Mazowieckiego.
Podstawowe cele Fundacji to:
    1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez aktywizację i integrację społeczności podwarszawskich Książenic z otaczającymi je terenami wiejskimi, jako wspólnej społeczności lokalnej, która poprzez prawidłową i szeroko pojętą współpracę w pełni wykorzysta potencjał rozwojowy zamieszkiwanego terenu, zapewniając wyższą jakość życia jego mieszkańcom.
    2. Wspieranie inicjatyw oświatowych, promowanie kultury i sztuki, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, poprawa jakości usług edukacyjnych regionu.
   3. Ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzacja produkcji wyrobów regionalnych.
    4. Rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju technologii i innowacyjności związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz badań naukowych i technologii związanych z paliwami alternatywnymi i transportem.
    5. Wspieranie działań samorządowych na rzecz realizacji lokalnych potrzeb mieszkańców.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10 000 PLN. Cały dochód osiągany przez Fundację jest przeznaczany na realizację jej celów statutowych.

 

      

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.