Maj 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Sołtys wsi Książenice zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie:
- zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim dotyczącej ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczania w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Projekt ustawy w załączniku.
- sprawy różne i wniesione.

Zebranie odbędzie się w dniu 19.05.2022r. (czwartek) o godz. 18:00 w remizie OSP  ul. Aleja Olszowa 53.

Prawomocność zebrania wymaga udziału w nim, co najmniej 10% mieszkańców  sołectwa. W przypadku nie spełnienia tego warunku zebranie odbędzie się tego samego dnia 15 minut później, po upływie pierwszego terminu zebrania.

Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłosiła przetarg na budowę przepustu drogowego wraz ze ścianami oporowymi w ciągu ulic Cichociemnych-Sosnowa w Książenicach.

Jest to kolejny krok w kierunku połączenia ulicy Cichociemnych z ulicą Mazowiecką. Termin otwarcia ofert to 28.04.2022 r.

 

Szczegóły dot. postępowania dostępne są na: https://bip.grodzisk.pl/m,4272,zp271382022-przebudowa-mostow-w-ciagu-ul-1-maja-i-ul-granicznej-budowa-mostu-w-ciagu-ul-mostowej-w-g.html

Z powodu interwencji mieszkańców w sprawie braku placówki pocztowej, Sołtys napisał petycję o jej przywrócenie do Książenic.

Od poniedziałku listonosz będzie zbierał pod nią podpisy.

Treść petycji znajduje się na załączonym zdjęciu.

Umowa na budowę parkingu przy kościele w Książenicach podpisana!
 
W dniu 9 lutego 2022 r. podpisano umowę dot. budowy parkingu wraz z utwardzeniem powierzchni dojścia na działce 16/29 (działka przy kościele) ul. Marylskiego w Książenicach.
 
Zakres robót obejmuje:
budowę parkingu dla pojazdów osobowych wraz ze zjazdem, zjazdu indywidualnego do garażu oraz chodników, położonych na terenie działki nr 16/29. Parking składa się z 19 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych (w tym 1 st. dla osób niepełnosprawnych).
 
Parking będzie służył całej społeczności a w szczególności rodzicom i nauczycielom pracującym w szkole a w niedzielę dla parafian.
 
Wartość umowy to 317.311,10 zł. Termin realizacji: 6 miesięcy.
 

źródło: Facebook/SołectwoKsiążenice

Sołectwo poinformowało o zrealizowanych i planowanych inwestycjach w Książenicach  lata 2021-2022:                 

1.Wybudowano drogę wraz  infrastrukturą w ul. E. Marylskiego w Książenicach i ul. Źródlanej w Radoniach (odcinek, przejazd przez las),  koszt inwestycji  7. 061 mln. (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  3,58mln). Droga ta jest połączeniem komunikacyjnym 2 dróg powiatowych tj. ul. Mazowieckiej w Książenicach z ul. Widokową w Radoniach. Rozwiązuje to problemy komunikacyjne w południowej części gminy.

2.Zakończono budowę sieci kanalizacji etap I na osiedlu w Książenicach, koszt inwestycji wynosi 8.479 729,30 zł brutto.  Po podłączeniu nieruchomości  do sieci kanalizacyjnej zmniejszy się znacząco  ruch cystern wywożących ścieki komunalne. Odciąży to również drogi na tym obszarze Osiedla.

3.Wybudowana została sieć kanalizacji ciśnieniowej i wodociąg w ul. Olszowej.

4.Zakupiona została działka o powierzchni 0,33 ha pod budowę Centrum Kultury w Książenicach przy ul. Planty Książenickie o czym  informowałem wcześniej.  Koszt zakupionej działki  400 tys. zł.

5.Wybudowana została droga w ul. Sadowej w Książenicach na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Dębowej. Koszt 930 tys. PLN ,dofinansowanie z funduszy zewnętrznych 275 tys.

6.ZWiK podpisał  umowę 05.01. 2021 z wykonawcą „ENERGO- WAC”  na budowę  kanalizacji ciśnieniowej w ul. Mazowieckiej (od ronda w ul. Olszowej w Książenicach do ul. Gilewicza w Opypach) i budowę kanalizacji w ulicach: Azaliowa, Lazurowa, Roztocze. Koszt inwestycji 2.255.476,83 zł. brutto. Termin realizacji 18 miesięcy.

7.Opracowana została koncepcja przebudowy ulic na terenie Osiedla.(zamieszczona na stronie sołeckiej 24 marca 2021 r. str. 6).

8.POŁACZENIE KOMUNIKACYJNE UL. MARYLSKIEGO Z UL. MAZOWIECKĄ W KSIĄŻENICACH

Etap I

Zgodnie z harmonogramem przyjęto w 2018r. do zasobów gminy drogę w ul. Cichociemnych, a działki od osób fizycznych poza obrębem osiedla zostały przejęte notarialnie 28.10.2019 r.

Etap II

Wybudowano rurociąg tłoczny i kanalizację w ul. Planty Książenickie i ul. Cichociemnych. Pozyskane zostały środki  w wysokości 1mln z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę mostu na rzece Rokitnicy. W  lutym ogłoszony będzie przetarg na realizację tej inwestycji.

Etap III

Gmina złożyła wniosek na dofinasowanie budowy drogi- ciągu komunikacyjnego łączącego ul. E. Marylskiego z Mazowiecką na odcinku ul. Cichociemnych, w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład. Projekt zawiera budowę odwodnienia (potrzeba strategiczna), oświetlenia, drogi ze ścieżką rowerową i chodnikiem. W zależności od wysokości otrzymanych środków gmina  przedstawi harmonogram realizacji inwestycji. Przewidywany  termin realizacji lata 2022/2023.

Planowany jest remont ul. Szafranowej w destrukcie i budowa ul. Al. Lipowej.

Szczegóły na stronie: https://ksiazenice.grodzisk.pl/wp-content/uploads/sites/43/2022/02/Ksi%C4%85%C5%BCenice-inwestycje-Starostwa-Powiatowego.pdf