Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dzisiaj (22 marca) rozpoczęła się kolejna tura naboru do programu "Moja Woda". Zgodnie z regulaminem projektu, dofinansowanie można uzyskać na: „Rodzaje przedsięwzięć oraz kategorie kosztów kwalifikowanych".

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które umożliwią zebranie wód opadowych (w tym roztopowych) z działki oraz wykorzystanie w całości zebranej wody, zaś ich celem powinna być maksymalizacja wskaźnika zatrzymania wód opadowych, tak aby nie było konieczności podłączenia posesji do kanalizacji.   

Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia posesji do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny).
Z Programu nie mogą być finansowane przedsięwzięcia, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Dofinansowaniu podlegać będzie: zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie instalacji:
    1) do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji,
    tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody
    odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
    2) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki
    podziemne, zbiorniki naziemne, „oczka wodne”);
    3) do retencjonowana wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie
    powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów
    nasadzeń);
    4) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa
    drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
    5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry,
    przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające
    zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.
W przypadku, jeśli w ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca nie przewiduje realizacji zakresu wskazanego w § 6 ust. 4. pkt 2, na terenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie powinien znajdować się zbiornik lub zbiorniki do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych o minimalnej sumarycznej pojemności 2 m3″.

Więcej informacji na: https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/program-priorytetowy-moja-woda-drugi-nabor/.

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie.

Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca).

Do 16 lutego przedłużony został nabór rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. To ciekawa praca oferująca nowe doświadczenia zarówno studentom, jak i osobom już zarobkującym. Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się jak najszybciej do urzędu gminy/miasta, bo w wielu gminach województwa mazowieckiego jest już pełna lub prawie pełna obsada rachmistrzów. Można się też zgłaszać do pracy w innej gminie – przy naborze nie ma wymogu zamieszkiwania w gminie, której będzie się rachmistrzem.

Praca w roli rachmistrza Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań to doskonała opcja dla osób szukających dodatkowego lub dorywczego zatrudnienia. Praca jest ciekawa i urozmaicona – każdy dzień jest inny. Wykonując zadania rachmistrza można zdobyć i udoskonalić wiele umiejętności cenionych przez pracodawców: komunikację interpersonalną, dokładność, systematyczność i wytrwałość.

Ważnym atutem pracy rachmistrza są elastyczne godziny pracy. Zadania spisowe można dopasować do własnych potrzeb, drugiej pracy lub zajęć na uczelni. Liczy się spisanie jak największej liczby osób, a nie czas pracy.

Spis powszechny startuje 1 kwietnia 2021 r. Rachmistrzowie rozpoczną pracę 16 kwietnia. Ich zadaniem będzie przeprowadzanie wywiadów spisowych – bezpośrednio lub telefonicznie – oraz wprowadzanie uzyskanych informacji do zainstalowanej w urządzeniu mobilnym aplikacji spisowej. Forma pracy (w terenie lub przez telefon) będzie zależeć od sytuacji epidemicznej oraz osobistych preferencji rachmistrza.

Praca rachmistrza jest odpłatna. Wysokość wynagrodzenia będzie zależeć od liczby poprawnie spisanych osób. Zgodnie z obecnie obowiązującym tekstem ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym za każdy zakończony wywiad bezpośredni rachmistrz otrzyma 7 złotych brutto, natomiast za wywiad telefoniczny 4 złote brutto. Planowana jest jednak zmiana sposobu wynagradzania – jeśli wejdzie w życie, rachmistrz otrzyma 6 zł brutto za każdą spisaną osobę niezależnie od tego, czy spis został dokonany osobiście czy telefonicznie.

Jakie są formalne wymagania dla kandydatów?

Kandydatem na rachmistrza może być osoba, która jest pełnoletnia, cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie. Z udziału w naborze wykluczone są osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Chęć udziału w naborze rachmistrzów należy zgłosić do urzędu gminy/miasta, na terenie którego chcemy pracować. Nie ma formalnego wymogu zamieszkiwania na terenie danej gminy – najwygodniej jest pracować blisko swojego domu i na terenie, który dobrze znamy, ale mamy prawo zgłosić swoją kandydaturę do każdego urzędu gminy w Polsce.

Po zgłoszeniu się do urzędu gminy trzeba będzie przejść szkolenie on-line i egzamin. Pracodawcą rachmistrzów spisowych pracujących na terenie województwa mazowieckiego będzie Urząd Statystyczny w Warszawie.

Więcej informacji nt. spisów dostępne jest na stronie https://spis.gov.pl.

Premier Morawiecki ogłosił, że od 12 lutego nastąpi rozluźnienie kolejnych restrykcji. Otwarte zostaną m.in. baseny, kina i teatry.

"Wirus najlepiej rozprzestrzenia się w pomieszczeniach zamkniętych, dlatego dopuszczamy wszelką aktywność sportową na terenach otwartych" - powiedział premier. W związku z tym od 12 lutego, wstępnie na dwa tygodnie będą czynne stoki narciarskie, korty tenisowe, baseny, a także kina i teatry (50% oblężenia). Hotele również mogą przyjmować gości (50% zajętych pokoi).

Restauracje, siłownie i kluby fitness nadal pozostają zamknięte.

Mimo tego, minister zdrowia zapowiedział, że jeśli w tym czasie liczba zachorowań na COVID-19 wzrośnie, niezbędne będzie wykonanie "kroku w tył".


foto. Krystian Maj/KPRM

Od dzisiaj wchodzą w życie niewielkie zmiany dotyczące obostrzeń. Otwarte są między innymi sklepy w galeriach handlowych.

Oprócz sklepów czynne są także galerie sztuki oraz muzea. Natomiast wszystko nadal odbywa się w ściśle określonym reżimie sanitarnym. Tj. na targu, poczcie i w galeriach:
- 1 os./10 mkw w sklepach do 100 mkw,
- 1 os./15 mkw w sklepach powyżej 100 mkw.

Ponadto galeriach sztuki i muzeach obowiązuje 1,5 m odległości, zakrywanie nosa i ust, oraz dezynfekcja rąk.

Restauracje i siłownie (z wyjątkiem członków kadr narodowych) nadal pozostają zamknięte.


Konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego / PAP/EPA / Rafał Guz