Maj 2021
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

W związku z zainteresowaniem mieszkańców wsi w sprawie przeznaczenia miejsca rekreacji i wypoczynku integracyjnego p. Stanisław Kolasa informuje,że:

Starania o przeznaczenie działki  pod budowę parku w Książenicach trwają od 2017 roku. Odbyły się konsultacje społeczne przedstawicieli gminy, firmy Agri-Rol, Radnego, Sołtysa oraz społeczności szkolnej dotyczące przeznaczenia terenu pod realizację ww. inwestycji.

Obecny właściciel Firma  Agri-Rol pozytywnie ustosunkowała się do potrzeb mieszkańców i przeznaczyła działkę nr 16/51 o powierzchni 1,7977 ha w obrębie PGR Książenice i opracowała koncepcję powstania miejsca rekreacji i wypoczynku integracyjnego społeczności lokalnej. Obszar na którym znajduje się działka 16/51 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. 761/2014 z dnia 28.05.2014r. Działka ta opisana jest jako teren strefy WS – teren wód powierzchniowych  oraz  ZP – teren zieleni urządzonej. Ponadto znajduje się w strefie urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – W.O.Ch.K – należy przez to rozumieć obszar objęty  ochroną prawną  w zakresie ochrony przyrody.

Realizacja tej inwestycji będzie możliwa po przeprowadzeniu priorytetowych inwestycji tj. budowy Świetlicy Wiejskiej i budowy dróg, w których wykonana jest kanalizacja.

Załączniki:
Pismo Radnego (7.12.2018) ,
- Odpowiedź Urzędu Miasta (6.05.2019) ,
- Mapa miejscowego planu,
- Koncepcja zagospodarowania parku.